نشست چهارم از دفتر پنجم سلسله نشست‌های موضوعی شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با محور"بهره‌برداری مجدد از ساختمان‌های ارزشمند" و موضوع سرمایه‌گذاری، اجرا و بهره‌برداری از ساختمانهای ارزشمند برگزار می‌شود.

 

نشست چهارم از دفتر پنجم سلسله نشست‌های موضوعی شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با محور"بهره‌برداری مجدد از ساختمان‌های ارزشمند" و موضوع سرمایه‌گذاری، اجرا و بهره‌برداری از ساختمانهای ارزشمند با بررسی تجارب شرکت عظام، مجموعه هتل های زنجیره ­ای مهر، خانه­ های پلشیر، میناس و مانوک، مجدالاسلام، فرهنگ آفتاب، سردار جنگ، سرای سپید و خانه منوچهری» که روز دوشنبه مورخ 18 خرداد ماه 1394از ساعت 14 با سخنرانی سخنرانی آقایان دکتر سعید اسلامی، دکتر محمد حسین محتاج الله، دکتر محمد رضا قانعی و خانم صبا منوچهریدر محل سالن اجتماعات شرکت مادر برگزار می‌گردد.

 

لازم به ذکر است آقای دکتر محمد سعید ایزدی به عنوان دبیر علمی و آقای مهندس علی اصغر بدریبه عنوان عضو پنلنیز در این نشست حاضر می باشند.