نشست چهارم از محور ششم با موضوع نهادهای غیردولتی؛ بررسی تجارب مؤسسه‌های ژیار و کاردوک برگزار شد.

 
نشست چهارم از محور ششم با موضوع نهادهای غیردولتی؛ بررسی تجارب مؤسسه‌های ژیار و کاردوک در تاریخ 23 شهریور 1394 در ساعت 14 در سالن اجتماعات شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران برگزار شد.

این نشست با سخنرانی آقایان مهندس احمدپور و مهندس مصطفوی همچنین حضور آقای دکتر سرور و خانم صابر به عنوان اعضای پانل و آقای مهندس روستا به عنوان دبیر علمی برگزار شد.

درابتدای نشست جناب آقای مهندس روستا ضمن سپاس از حضور سخنرانان و شرکت کنندگان به معرفی سخنرانان پرداختند.

سپس آقای مهندس احمدپور به معرفی مؤسسه ژیار پرداخت. وی در ابتدا مفهوم ژیار را که یک کلمه کردی است، تمدن یا زندگی شهرنشینی تعبیر کرد. سپس به تبیین فعالیت‌های مستمر و هدفمند آن پرداخت. ایشان اذعان داشت تاریخ تأسیس ژیار به 1380 برمیگردد و این مؤسسه در سال 1383 به عرصه توانمندسازی ورود پیدا کرده است. ایشان فعالیت‌های انجام شده توسط مؤسسه توسعه و توانمندسازی ژیار را اینگونه برشمرد:

-         همایش ملی بررسی نقش مدیریت شهری درتوانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی

-         کارگاه‌های آموزشی انتقال تجارب

-         ارائه تجارب شهرهای کشور

-         کارگاه آموزشی مدیریت محیط زیست شهری پروژه‌های بانک جهانی در سنندج

-         آموزش چهره به چهره در بافت‌های فرسوده شهری

-         دوره‌های آموزش مدیران شهری و نشست‌های تخصصی

-         دوره‌های آموزش مهارتهای کسب و کار و کارآفرینی

-         جشن نقاشی گروهی کودکان دربافت فرسوده شهری

-         کارگاه‌های آموزشی تربیت مربی

-         کارگاه‌های آموزشی تسهیلگری و توانمندسازی

-         و...

سپس مهندس احمدپور به بیان اهداف توانمندسازی، نهادسازی و اجرای پروژه‌های مشارکتی در محله نایسر شهر سنندج پرداخت و مهمترین آنان را تشکیل نهاد محلی، جلب مشارکت مردمی، توان افزایی و ظرفیت سازی دانست.

ایشان تأکید کرد الزامات قانونی، اجتماعی و اقتصادی از جمله الزامات و ضرورتهای اجرای پروژه می‌باشند و مردم، دستگاه‌های اجرایی، کارفرما و مشاور از ارکان اجرای طرح می‌باشند.

وی پس از تبیین ساختار بسیج جامعه محلی که از دل مردم تشکیل شده و شامل دو دسته خوشه ها و کمیته توسعه محلی می‌باشند، گفت: منابع مشارکت محلی که در برنامه ريزی و اجرای همه نوع پروژه ها ضروری هستند شامل اطلاعات، زمان، منابع مالی، نیروی انسانی، منابع فیزیکی، مصالح و کالبدی می‌باشند.

مهندس احمدپور تصریح کرد مراحل اجرایی پروژه شامل چهار مرحله پیش مداخله، بسیج و آماده‌سازی جامعه محلی، مطالعات امکان پذیری اجرای پروژه‌های مشارکتی و اجرای پروژه‌های مشارکتی می‌باشند.

سپس ایشان پروژه‌های اجرا شده مشابه در جوامع روستایی محدوده سد آزاد و زونج که با هدف نهادسازی، ایجاد اشتغال جایگزین و جلوگیری از مهاجرت انجام شده بود را معرفی کرد.

پس از آن آقای مهندس مصطفوی ضمن بیان تجارب توانمندسازی و نهادسازی در سکونتگاه‌های غیررسمی در شهر سنندج، به تبیین طرح‌های اجرا شده زیر پرداخت:

1)      پروژه «آموزش مهارت‌های پایه جهت ارتقای وضعیت معیشت و محیط زندگی در سکونتگاههای غیررسمی شهر سنندج» (900 نفر)

2)      طرح «تغذيه سالم و اصلاح الگوهاي غذایي» (500 خانوار)

3)      طرح تامین مالی خرد (تشکیل، توانمندسازی و بانک پذیری گروه های خودیار)

وی پس از اشاره به انواع مهارت‌ها در شرح خدمات پروژه، به ویژگی‌های مهارت جویان از جمله بیکاری، نداشتن مهارت، دارا بودن تصمیم و توانایی انجام کار و ... اشاره کرد و به روش‌های شناسایی مهارت جویان پرداخت همچنین پذيرش نهايي مهارت‌جويان را منوط به انجام مصاحبه همراه با مشاوره، توسط تيم مشاور پروژه دانست. ایشان تأکید کرد اطمینان از روش صحیح اطلاع‌رسانی، تسهیل شناسایی مهارت‌جویان، کمک در امکان‌سنجی اولیه اجرای پروژه و همکاری در اجرای دوره‌های آموزشی از جمله اهداف شناسایی و تعامل با افراد کلیدی محلات هدف می‌باشد سپس فرایند شناسایی و تعامل با افراد کلیدی محلات هدف، فرایند تحلیل نیاز بازار و همچنین شناسایی مشاغل و مهارت‌های قابل آموزش را توضیح داد و نتایج برآمده از بررسی بازار کار محلی را عنوان کرد از جمله آنان این بود که افراد در جستجوي كار در محلات هدف بيشتر علاقه‌مند به انجام كارهاي خدماتي (نياز كمتر اين مشاغل به مهارت و نياز ساكنان اين محلات به درآمدهاي سريع‌الحصول) می‌باشند. ایشان با معرفی بانك اطلاعاتي مهارت‌جویان توسط مؤسسه دانش پژوهان کاردوک، مهارت‌های شناسایی شده اولیه مرتبط با مدیریت و اداره خانواده و اصلاح سبک زندگی را برشمرد.

ایشان با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی به تعریف تأمین مالی خرد بعنوان تمهیدی مالی برای اقتصاد مردم کم درآمد و آسیب‌پذیر پرداخت. ایشان تأمین مالی خرد را ابزاری برای توانمندسازی، ایجاد و توسعه کسب وکار خرد، کمک به فقرزدایی، بهبود معیشت،  مقاوم سازی در برابر شوک‌های اقتصادی، بهبود اقتصاد ملی و نیز در جهت اعتلاء کرامت انسانی دانست.

مهندس مصطفوی با اشاره  به گروه‌های خودیار بعنوان سرمایه مالی  و سرمایه اجتماعی، به معرفی گروه‌های خودیار پرژین و گلان پرداخت .

وی در پایان به اهم مشخصات ساختار اقتصادی محلات هدف از جمله اقتصاد غیررسمی،مشاغل ناپایدار، عدم ارتباط با اقتصاد شهری،کسب و کارهای خرد و خوداشتغالی و عدم اتصال با کسب و کارهای بزرگتر، عدم سازماندهی سرمایه اجتماعی وکمبود مهارت و سرمایه اقتصادی پرداخت.

خانم صابر بعنوان عضو پانل، جلب مشارکت مردمی، استمرار حضور و پایداری طرح‌ها را از نکات مثبت اقدامات انجام شده توسط اینگونه مؤسسات دانست و تصریح کرد رویکرد نهادسازی طرح برای کمک به پایداری و تعمیم آن بسیار مؤثر واقع شده است. ایشان با تأکید بر موفقیت نهادهای غیردولتی اذعان داشت تکثیر نتایج برآمده از فعالیت‌های آنها میتواند در تعمیم و برنامه‌ریزی‌های کلان راهگشا باشد.

آقای دکتر سرور نیز به عنوان عضو پنل گفت اگر به امر برنامه‌ریزی باور داشته باشیم، میتوانیم مؤلفه‌های توسعه را در اجتماع جستجو کنیم که این مشروط به درک درست سپهر عقلانیت می‌باشد. تا رهرو نباشی....کی راهبر شوی؟

پس از پرسش و پاسخ، آقای مهندس روستا  نیز بعنوان دبیر علمی نشست با اشاره به نشست‌های پیشین تأکید کرد تقدم نهادسازی و برنامه بر پروژه ضروری است همچنین ایشان  آموزش را از مهمترین اهداف تأمین مالی افراد دانست.

خانم دکتر عرفانیان در پایان نشست، شرکت‌کنندگان را به چهارمین نشست از سلسله نشست‌های ایران‌شهر که ساعت 16  تا 18 روز سه‌شنبه مورخ 31 شهریور ماه 1394 با  سخنرانی آقای دکتر خانیکی و موضوع "شهر ایرانی به مثابه ارتباطات انسانی؛ ضرورت مطالعه عرصه‌های شهری و حوزه عمومی از شارستان تا امروز" که در خانه گفتمان شهر و معماری(خانه وارطان) برگزار می‌گردد، دعوت کرد.