نشست چهارم ازمحور ششم سلسله نشست‌های موضوعی در تاریخ 23 شهریور 1394 برگزار می‌شود.

 

نشست چهارم از محور ششم با موضوع نهادهای غیر دولتی؛ بررسی تجارب مؤسسه‌های ژیار و کاردوک در تاریخ 23 شهریور 1394 در ساعت 14 در سالن اجتماعات شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران برگزار می‌شود.

این نشست با سخنرانی آقایان مهندس احمدپور و مهندس مصطفوی برگزار می‌گردد که آقای دکتر سرور و خانم مهندس صابر به عنوان اعضای پانل حضور خواهند داشت و دبیر علمی نشست نیز آقای مهندس روستا می‌باشند