برنامه راهبردی بهسازی و هدایت موزون توسعه در محدوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا(ع)

 

 برنامه راهبردی بهسازی و هدایت موزون توسعه در محدوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا(ع)   

 دکتر محمد سعید ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری با تاکید بر ضرورت سامان دهی مجموعه شهری اطراف حرم مطهر رضوی اظهار نمود، موضوع تهیه برنامه راهبردی بهسازی و هدایت موزون توسعه در محدوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا(ع) در سال 1393 وفق مصوبات مورخ 23/4/93 و 8/10/93 شورای عالی شهرسازی و معماری، در دستور کار شرکت مادر تخصصی  عمران و بهسازی شهری قرار گرفت. در این راه بهره گیری از رهنمودهای مقام عالی وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی ، هم فکری و هماهنگی با مدیریت استانی وشهری مشهد در مراحل مختلف پیشبرد برنامه مذکور همواره مد نظر قرار گرفته  است.

  به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران ،در این راستا به منظور هم اندیشی و بهره مندی از نظرات جامعه حرفه ای و دانشگاهیان در مورد برنامه راهبردی بهسازی و هدایت موزون توسعه در محدوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا(ع)، شصت و سومین  نشست از مجموعه نشست های شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران در روز یکشنبه 31/5/95 به این موضوع اختصاص یافت.

در این جلسه خلاصه ای از فرایند برنامه تهیه شده توسط مشاور تهیه کننده طرح(مهندسان مشاور مهرازان) به شرح موارد اصلی زیر ارائه شد:         

1-      اشاره به مصوبات شورایعالی شهرسازی در تاریخ 23/4/93 و 8/10/93 در خصوص بررسی طرح جامع سوم شهر مشهد.

2-      ارائه نمودار فرآيند مطالعاتى، طراحى، اجرايى و بهره بردارى محدوده اطراف حرم مطهر حضرت رضا (ع).

3-   اشاره به سابقه تاریخی محدوده و همچنین انواع طرح های تهیه شده برای محدوده پیرامون حرم از 40 سال گذشته تا زمان حاضر و تغییرات ناشی از آنها در محدوده طرح.

4-      معرفی طرح مصوب ملاک عمل، سوابق تهیه و تصویب و ویژگی های شاخص آن.

5-   ارائه اطلاعاتی در ارتباط با طرح های الحاقی و موضعی تهیه شده بعد از تصویب طرح ملاک عمل( از 1387 تاکنون) شامل طرح های گسترش حیات زیرسطحی در محدوده ره-باغ های طرح مصوب، گذر مفصل، و محدوده ضلع قبله.

6-      ارائه خلاصه تراز مالی طرح ملاک عمل.

7-      شرح پیامدها و آسیب های ناشی از اجرای طرح ملاک عمل.

8-   ارائه اصول و معیارهای بازنگری طرح، تعریف چشم انداز، اهداف و راهبردهای طرح بازنگری در زمینه های برنامه ریزی، طراحی، ابعاد اجتماعی و زیست محیطی، مدیریتی.، مالی، اجرایی و نظارتی.

9-   اشاره به پیشنهادات طرح های جامع اول(خازنی) و دوم(مهرازان) شهر مشهد در زمینه کاهش فشار بر بافت پیرامونی حرم مطهر، آرام سازی این محدوده و بهره گیری از پتانسیل های توسعه در سایر قسمتهای شهر مشهد

10- تاکید بر ضرورت پیوند محدوده اطراف حرم و شهر مشهد.

11-  اشاره به گزینه های قابل تصور و محتمل بازنگری در طرح در قالب 3 سناریو بازنگری در طرح با رویکردهای حداقل تغییر در ملاک عمل(سناریو اول)، حداکثر تغییر در طرح ملاک عمل(سناریو دوم)، تغییر نسبی در طرح ملاک عمل( سناریو سوم).

12-      تاکید بر حفظ فضاهای سبز موجود داخل بافت و در داخل قطعات موجود در روند نوسازی و بهسازی بافت.

پس از ارائه برنامه فوق حاضرین درجلسه نشست ضمن بحث و گفتگو در مورد مشکلات ناشی از نحوه ساخت و سازهای جدید و تملک و تخریب بافت های سنتی و تاریخی، خواستار جلوگیری از ادامه این روند و نیز تشکیل نشست های  مشابه بخصوص در شهر مشهد شدند. همچنین مقرر گردید در جلسه آتی، تمرکز اصلی بحث بر رویکردها و پیشنهادات پروژه " برنامه راهبردی بهسازی و هدایت موزون توسعه" معطوف شده و خصوصاً مطالعات انجام شده در زمینه های تاریخی، اقتصادی و اجتماعی مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.