گزارش تصویری نشست "هم اندیشی پیرامون ویرایش نهایی شیوه‌نامه تعیین محدودها و محلات ناکارآمد شهری" با سخرانی دکتر ایزدی و سر خانم شفایی