wrapper

نشست‌ و همایش‌

آخرین سخنرانی از دفتر سوم سلسله نشستهای موضوعی با موضوع « رویکرد نوسازی مشارکتی محله در بافت فرسوده شهری به همراه مروری بر مباحثات پیشین » برگزار شد.

 

 آخرین سخنرانی از دفتر سوم سلسله نشستهای موضوعی شرکت مادر با موضوع « رویکرد نوسازی مشارکتی محله در بافت فرسوده شهری به همراه مروری بر مباحثات پیشین » در روز یکشنبه مورخ 21 دی ساعت 14 با حضور آقای دکتر علیرضا عندلیب در محل سالن اجتماعات شرکت مادر برگزار شد.

در ابتدا دکتر عندلیب، ضمن تشکر از سخنرانان و شرکت کنندگان دراین مجموعه مباحثات، به بیان اهداف اصلی دفتر سوم به شرح زیر پرداخت:

کمال‌بخشی، توسعه دانش و تجربه نوسازی بافت‌های فرسوده

و تصریح کرد: در پیشبرد این اهداف تا حدودی موفق بوده ایم و سعی در پایین آوردن نقاط ضعف داشته ایم.

سپس جمع بندی خود را  از مباحث گذشته با رعایت نکات زیر به صورت جدول ارائه شده، مطرح کرد:

1- صحبت در چارچوب بحث نوسازی مشارکتی محله باشد.

2- اصالت جمع بندی به موضوعات است نه افراد.

3- در کوتاه ترین زمان بیان شود.

4- نقاط ضعف و قوت بیان شود.

5- دخل و تصرف در نظرات ارائه شده نباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع بندی رویکردها نوسازی مطرح شده در مباحثات

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

سهام دار پروژه

 

 

نقاط قوت

  ابزار جدید تامین منابع مالی در نوسازی با قابلیت

·        مدیریت و تجمیع سرمایه های خرد و استفاده از توان های بخش خصوصی و بکارگیری توسعه گران

 

 

 

 

 

 

نقاط ضعف

      تنزل نقش مشارکت ساکنان در حد شریک مالی و سهامدار ( غلبه رویکرد اقتصادی )

·        تخلیه اجباری ساکنان

·        عدم قابلیت تعمیم پذیری

·        اتکا به حمایتهای دولتی

·        عدم نقش دهی به مدیریت شهری

·        عدم توجه به فرایندهای اجتماعی

·        غلبه نگرش پروژه محوری

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

دفاتر تسهیلگری

نقاط قوت

 ابزاری برای کاهش فاصله مدیریت شهری و مردم

 

 

 

نقاط ضعف

.         عدم تعریف جایگاه و نقش دفاتر در سلسله مراتب قدرت و به رسمیت نشناختن جایگاه دفاتر در ساختار رسمی شهرداری ها

·        تقلیل نقش دفاتر به عنوان توجیه گر طرح تهیه شده

·        فقدان بهرگیری از سند راهنما و زیردستی جهت اقدام

·        فقدان شرایط لازم برای مشارکت به دلیل نبود زبان مشترک و شرایط نابرابر

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

طرح منظر شهری محله

 

 

 

نقاط قوت

 .        ایجاد حرکت جدی در مقیاس محله و بسترسازی بروز چالش های جدید در شهرسازی

·        طراحی فرایندی واحد، یکپارچه و سیستماتیک، برای سطوح برنامه، طرح و اجرا

·        تهیه سند مکمل طرح های بالادستی

·        تولید مفهوم جدید مکان به جای توجه صرف به کالبد

 

 

 

 

نقاط ضعف

  غلبه نمودن کمیت نسبت به کیفیت در اجرا

·        عدم هماهنگی در مفاهیم ارائه شده و محصول نهایی

·        عدم تناسب عنوان با محتوا

·        عدم همسونگری میان طرح بالادست و طرح منظر

·        عدم توفیق در ایجاد گفتمان نظری

·        عدم توجه به منطق بازار

 

 

 

پس از آن دکتر عندلیب به بیان آسیب شناسی نوسازی بافت فرسوده در سه سطح ابعاد، شناخت موضوع و مبانی پرداخت و مهمترین مخرج مشترک آنها را مردم گریزی در سیاستهای نوسازی دانست که موجب عدم تحقق نوسازی و نارضایتی مردم می شود.

وی رویکردهای کلان نوسازی را به سه دسته الزام، اعتماد و انگیزه که به ترتیب شامل نوسازی اجباری(حاکمیتی)، نوسازی مشارکتی(هم افزا) و نوسازی مردم گرا(درونزا) میشود، تقسیم بندی کرد و تأکید کرد: راه  گذار از مرحله الزام به انگیزه، نوسازی مشارکتی است چراکه جامعه ما شرایط درونزا را ندارد بنابراین ابتدا باید مدیریت همه بخش ها تلاش در جهت نوسازی هم افزا داشته باشیم تا شرایط برای نوسازی درونزا فراهم شود.

ایشان 4 مسئولیت زیر را در امر نوسازی واجب دانست:

1- تغییر بسترسازی

2- ایجاد حس تعلق و تعهد به شهر

3- الگوسازی

4-ایجاد توازن بین نوآوری و ثبات

و در ادامه تأکید کرد فرایند مشارکتی محله محور مهمترین الزام است چراکه محله، مناسب ترین بستر در مقیاس میانی است.

دکتر عندلیب نتیجه گیری خود را از مباحث نوسازی اینگونه بیان کرد:

1- اساسی ترین آسیب شناسی گذشته، استمرار نیافتگی طرح ها و ناتمام رهاشدگی آنها به دلیل ضعف در مبانی، سرعت و شتابهای بی مورد و عدم فهم است که منجربه تغییر اهداف شده است.

2- جریان نوسازی مستلزم خروج از رکود است.

3-اصل حرکت نوسازی بایستی مبتنی بر زمینه ها و ظرفیت ها تنظیم شود.

4- لزوم تداوم بخشی حرکت های نوآورانه، تثبیت، تحکیم، توسعه و کمال بخشی رویکردهای پیشین

5- نوسازی کار دل و بزرگترین توفیق و نعمت الهی است که سازمانی انسانی و معتقد به اهداف والای نوسازی می طلبد.

سپس جلسه پرسش و پاسخ و نقد و بررسی صورت گرفت و حضار به بیان نظرات خود پرداختند.

آقای دکتر ایزدی نیز ضمن تشکر از دکتر عندلیب برای برگزاری این سلسله مباحثات، با اعلام مخالفت با عنوان  مدل، قالب و تیپولوژی، تأکید کرد: مدلسازی به دهه 70 برمی گردد بنابراین لازم است بوسیله یک برنامه راهبردی درست، به سمت شبکه سازی و جریان سازی پیش برویم.

در پایان نشست دکتر عندلیب به بیان منشور پایانی زیر پرداخت:

بسمه تعالی

منشوربامفهوم ابعاد بنیادین

نوسازی مشارکتی محله محور بافت های فرسوده شهری

نشست علمی  شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری

21 دی  1393تهران

علیرضا عندلیب

 

مقدمه:

محله های فرسوده شهر اگرچه با مشکلاتی بعضاً عدیده دست و پنجه نرم میکنند، لیکن بدلیل سکنی گزیدن گروه کثیری از مردم به اندازه ی سایر عرصه ها و محلات واجد احترام و اهمیت می باشند. لذا لازم است نگرش منفی به محلات فرسوده و ساکنان آن ها جای خود را به نگرشی مثبت و ارزشی دهد. از سوی دیگر لازمه یک اقدام موفق، وجود برنامه و طرحی انعطاف پذیر و از پیش اندیشیده شده ی متکی به مبانی علمی است و جامعیت و ضمانت تحقق پذیری آنها مستلزم حضور کلیه نقش آفرینان و کنشگران نوسازی است. در این بین ساکنان به عنوان یکی از بازیگران اصلی معمولاً به شکلی واقعی ایفای نقش نمی کنند، لذا برای نوسازی محله می بایست با دخالت واقعی و نه صرفاً شعارگونه کلیه ذی مدخلان بویژه ساکنان از زمان شناخت و تهیه طرح تا زمان تصویب و اجرا به موفقیت هر چه بیشترِ اقدام دست یافت. لذا منشور نوسازی مشارکتی محله محور بافت های فرسوده شهری به شرح ذیل ارائه می گردد:

 

1.    محله کوچکترین واصلی ترین واحد معنی دار شهری است که ساکنان، خاطرات جمعی و تعلق خاطر به آن داشته و برنامه ها و طرح های نوسازی می بایست در این مقیاس و به عنوان زیرسیستمی از سیستم کلان، بعنوان شهر  تعریف و در حلقه تنگ تقسیمات اداری و رسمی محصور نگردد. محله هویت و سرزندگی خود را در ارتباط با سایر محلات و کل شهر پیدا میکند.

2.    نوسازی  مشارکتی محله محور، امری است چند بعدی با ماهیت راهبردی، فرابخشی و ملی که با خصلتی محلی مورد تاکید می باشد. لذا سازوکار نوسازی مشارکتی محله، اعم است از سلسله مراتبی ملی، استانی تا سطح محله ای که بر مبنای سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب 16/6/1393 هیئت وزیران، تعریف و تشکیل میگردد.

3.    هدف نهایی نوسازی مشارکتی محله، محور ارتقای کیفیت زندگی و محیط شهری ساکنان محله است اما در شرایط کنونی، شاخص نوسازی در شهر تهران با توجه به شاخص فرسودگی تعریف میشود که همانا ناپایداری در برابر زلزله است، لذا نوسازی باید در وهله اول با رویکرد نجات جان انسانها و شهروندان تفسیر گردد.

4.    مرور بر اقدامات و رویکردهای گذشته موید این نکته است که اصل بنیادین در مواجهه با بافت های فرسوده شهری، ابقای ساکنان بومی محله و جلوگیری از برون رانی و اخراج آنها از محل زندگی شان می باشد.

5.       توجه به منابع و ظرفیت ها و امکانات هر  محله اعم از ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری آن چه به لحاظ سرمایه های کالبدی و چه به لحاظ سرمایه های اجتماعی، به عنوان یکی از اصول اساسی اقدام در نوسازی مشارکتی محله محور مد نظر می باشد.

6.    برای تحقق نوسازی مشارکتی محله و جلوگیری از اثرات منفی اقدام، می بایست از نگاه پروژه محور که معمولاً سودگرا و جزئی نگر است پرهیز و به نگاه فرآیند محور روی آورد.

7.    اقدامات نوسازی مشارکتی محله محور، هرگز صرفاً محدود به اقدامات کالبدی نمی باشد. در این خصوص چهار اقدام پایه ای، زمینه ای، زیرساختی و توسعه ای می بایست تعریف و اجرا شود.

·        اقدامات پایه ای که اعم از تعیین چارچوب های نظری و بسترسازی های فکری است.

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

ارتباط با مدیرعامل

سامانه های عمومی

سامانه های ستادی

درباره ما

هسته اولیه شرکت بازآفرینی شهری ایران در سال 1364 با تاسیس دفتر بهسازی بافت شهری در حوزه معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی سابق شکل گرفت. بعدها و به منظور پیش‌نگری، پیش‌گیری و درمان مسائل مورد اشاره و با رسالت تجدید حیات شهری و نیل به شهر پایدار و مشارکتی، سازمان عمران و بهسازی پدید آمد.

بیشتر بدانید . . .

 

آمار سایت

Today488
Yesterday754
Total629176

Visitor Info

  • IP: 54.87.61.215

1398-02-30

اطلاعات تماس

آدرس : تهران، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدامی، شماره 51

تلفن : 87571

نمابر : 88779892

پیامک : 30008612

پست الکترونیکی : info@udrc.ir