اقدامات ویژه

 • بازنگری و تدقیق شاخص­های شناسایی بافت­های ناکارآمد
 • طرح پروژه ملی و بین المللی موزه تاریخ و تمدن جهان اسلام در شهر قزوین
 • طرح اتصال ایستگاه راه‌آهن قم به حرم مطهر
 • مسکن تدریجی- امکان‌سنجی الگوی تأمین و ساخت مسکن کم‌درآمد ها
 • تدوین دستورالعمل معماری زمینه گرا و برگزاری دوره آموزشی به اتفاق دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان
 • برنامه هدایت توسعه موزون پیرامون حرم مطهر
 • تصویب رشته بازآفرینی شهری در نظام‌نامه تعیین صلاحیت مهندسان مشاور
 • شهرسازی یکپارچه (بانه، سقز، مریوان)
 • طرح حفاظت و احیای مجموعه ریسباف اصفهان
 • طرح و برنامه حفاظت و بهسازی بافت تاریخی شیراز
 • گالری شهر
 • تببین نقش و مأموریت‌های نهادهای توسعه‌گر در فرآیند بازآفرینی
 • تدوین دستورالعمل بهسازی معابر
 • تدوین اصول راهنمای طراحی به منظور طرح‌ریزی توسعه خدمات محله‌ای در برنامه‌های بازآفرینی محدوده‌های هدف
 • تدقیق محدوده‌ها و محلات ناکارآمد شناسایی‌شده در سراسر کشور
 • تهیه سند سیاست‌های فرهنگی بازآفرینی
 • مستندسازی اطلاعات بناهای موجود در بافت تاریخی شهر شیراز

جهت دانلود از لینک زیر استفاده نمایید

The download folder seems to be invalid.