• بازآفرینی قلمروهای عمومی؛ مجموعه‌های چندعملکردی

طرح‌های بازآفرینی قلمروهای عمومی، در قالب طراحی شهری محورها و مراکز محله­ای و شهری یا طراحی مجموعه‌‎های چندعملکردی از جمله طرح‌های موضعی هستند که طرح‌های تهیه‌شده در سطوح بالاتر (طرح‌های جامع بازآفرینی، طرح های محدوده‌ها و محلات ناکارآمد یا تهیه سند بازآفرینی محلات)، در جهت تحقق چشم‌انداز و اهداف طرح خود، پیشنهاد داده‌اند. حوزه مداخله این طرح­ها، بخش‌هایی از شهر یا محله، شامل مجموعه‌ای متشکل از چند بلوک شهری و فضاهای عمومی بلافصل آن‌هاست و محتوای اسناد تهیه‌شده برای این طرح‌ها، شامل الگوی کفسازی، نورپردازی، دفع آب‌های سطحی، مبلمان شهری، ضوابط طراحی بدنه، نما و حجم ساختمان‌ها، پیشنهاد گشایش­های فضایی، تفکیک سواره و پیاده و برخی ضوابط عملکردی و فعالیت‌های پیشنهادی می­باشد.

 

مجموعه‌های چندعملکردی، بخش­هایی از استخوان‌بندی شهر هستند که نقش کلیدی در سرزندگی شهری ایفا می‌کنند و مشتمل بر عناصر شاخص فرهنگی و اقتصادی شهر می‌باشند. این مجموعه‌ها در مقیاس شهر، به‌عنوان محرک برنامه‌های بازآفرینی شهری مورد برنامه‌ریزی، طراحی و اجرا قرار می‌گیرند. بازخوانی فضاهای شهری کهن، بازپیرایی مجموعه‌های فرهنگی، تاریخی و بازسازی میادین، مجموعه‌های فرهنگی، تجاری، خدماتی و فضاهای شهری سه گونه عمده تجارب پذیرفته‌اند.

  • بهسازي و ساماندهي مجموعه‌های چندعملکردی
  • مجموعه زنديه (شيراز)
  • پروژه نیکان (مدرسه خان) (شيراز)
  • پروژه الگوي شنبدي(بوشهر)
  • طراحی شهری پيرامون مسجد جامع (هشترود)

 

جهت دانلود از لینک زیر استفاده نمایید

bazafarini_omoomi.pdf
Popular 128.47 KB
13/09/1396 00:02:02