wrapper

شرح وظایف

1- مدیریت مطالعات کاربردی و توسعه‌ای در حوزه بازآفرینی پایدار شهری و مرتبط با وظایف شرکت در قالب طرح‌های پژوهشی، مستندسازی و ارزیابی اقدامات، تغییرات و تحولات در این حوزه.

2- مدیریت، برنامه‌ریزی و نظارت بر امور بستر سازی در امور آموزشی در حوزه ی نهادهای مدیریت محلی، ساکنان و تشکل‌های مردمی و حرفه‌مندان.

3- مدیریت و برنامه‌ریزی امور بستر سازی در ارتباط با دانشگاه‌ها شامل تسهیلات حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی و همکاری مشترک در قالب انعقاد تفاهم‌نامه‌ همکاری و با هدف زمینه‌سازی در جهت اهداف بازآفرینی پایدار

4- مدیریت و برنامه‌ریزی امور ترویجی شامل برگزاری نشست‌های تخصصی، همایش‌ها و نمایشگاه‌ها در سطح ملی و محلی و مدیریت و برنامه‌ریزی در امور انتشارات شامل ترجمه و تالیف، نشریه هفت‌شهر و سایرتولیدات ترویجی.

5- راه‌اندازی، دبیری و راهبری کمیته‌ها و کارگروههای تخصصی ویژه، مرتبط با اهداف شرکت در حوزه‌ی بازآفرینی شهری پایدار و در ارتباط با وظایف حوزه مطالعاتی و پژوهشی.

6- ایجاد بانک اطلاعاتی و آماری از کلیه سوابق مطالعاتی و ترویجی شرکت در حوزه بازآفرینی پایدار شهری.

7- مدیریت و هدایت امور استانی در زمینه تحقق برنامکه‌های کلان و سالانه بازآفرینی پایدار شهری در حوزه‌ی مطالعات کاربردی و امور ترویجی.

8- تهیه وانتقال خط مشی‌های ترویجی به واحدهای کارگزار استانی در جهت تحقق برنامه جامع بازآفرینی پایدار در سطح کشور.

9- مدیریت و برنامه‌ریزی برای گردآوری تجارب دیگر سازمان‌ها و نهادهای داخلی و خارجی در حوزه بازآفرینی پایدار.

10- گسترش همکاری‌های بین المللی در قالب دبیری کارگروه منطقه‌ای مناطق نابسامان شهری آسیا واقیانوسیه، برقراری ارتباط با دانشگاه‌ها، نهادهای و موسسات عالی آموزشی بین المللی.

11- ارائه‌ی ایده‌ها و راهبردها در جهت تحقق برنامه بازآفرینی پایدار و در حوزه‌ی مطالعات کاربردی و امور ترویجی.

12- ترویج و بسط اندیشه‌ی بازآفرینی پایدار شهری در حوزه ستادی.

13- مدیریت و برنامه‌ریزی راه‌اندازی و نظارت بر عملکرد تالار گفتمان شهر پایدار.

14- مدیریت و برنامه‌ریزی راه‌اندازی سامانه مدیریت ارتباط شهروندی در حوزه عمران و بهسازی شهری ایران.

15- مدیریت راه‌اندازی و بروزرسانی منابع مطالعاتی در قالب کتابخانه، سایت شرکت و آرشیو دفتر مطالعات کاربردی.

16- اتخاذ اقدامات ترویجی لازم درجهت برقراری تعامل فعال و مطلوب تر با ساکنان و مالکان بافت‌های هدف، رسانه‌های گروهی بمنظور ترغیب مردم ببه مشارکت در برنامه بازآفرینی پایدار شهری.

شرح وظایف

   • تعیین محدوده ها و محلات هدف بازآفرینی شهری، تدوین شیوه نامه ها و تدوین دقیق شاخص­ها، معيارهاي ارزيابي كمي و كيفي طرح ها و اقدامات و فعاليت­هاي انجام شده در چارچوب.

2-ترويج اصول و ارزش­هاي معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي در تهيه طرح هاي بازآفرینی محدوده ها و محلات هدف در قالب پروژه های الگوسازی.

3-همكاري در تنظيم قراردادهاي مرتبط با تهيه طرح هاي بازآفرینی محدوده ها و محلات هدف و همچنين طرح هاي مطالعاتي و تحقيقاتي.

4- شركت در شوراها،كميسيون­هاو كميته هاي تخصصي مرتبط حسب مورد.

5- نظارت بر فرایند تهيه طرح هاي بازآفرینی محدوده ها و محلات هدف، طرح های تفصیلی ویژه، طرح های معماری و طرح های مرمتی، نظارت بر طرح های تهیه شده از حیث رعایت قوانین، مقررات، آیین نامه ها، دستورالعملهای مربوط و همراستا بودن با طرح­هاي مصوب بالادست و سياست هاي وزارت راه و شهرسازي، رسيدگي به نحوه پيشرفت فرآیند تهيه مطالعات طرح هاي بازآفرینی شهری و اقدام موثر در جهت جلوگيري از بروز اختلافات و تأخيراتي كه منجر به تعويق طرح هاي يادشده مي گردد، وفق شرايط حاكم بر قرارداد مربوط تا مرحله تصویب طرح ها.

6- تهيه، تدوين و بازنگری شرح خدمات انواع طرح هاي مرتبط و ابلاغ به عوامل اجرائي ذيربط.

7- بازبيني، بررسي و ارائه پيشنهادات لازم در جهت ارتقاء كيفيت طرح ها به روشهاي مختلف از جمله تشكيل كارگروه هاي تخصصي و برگزاري كارگاه هاي آموزشي.

8- هماهنگي در ايجاد ارتباط و تعامل با دستگاهها و مراجع ذيربط در تهيه و تصويب طرح ها از جمله دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ، کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی در استانها و نظایر آن .

9- نظارت بر مطالعه و شناسايي محدوده هاي مورد مداخله و مديريت فرآیند تهيه طرح هاي امكان سنجي از طريق خدمات مشاوره اي و قراردادي.

10- تدوين لیست مشاوران ذيصلاح جهت تهيه طرح هاي مرتبط بر اساس نظارت و بازبيني مداوم عملكردآنها، برگزاری مناقصات انتخاب مشاوران ذیصلاح جهت تهیه طرح ها، نظارت بر انجام دقیق فرآیند انتخاب مشاوران در استانها و ستاد و همچنین عقد قرارداد با آنان.

11- مستندسازی ، جمع آوری و بروز رسانی اطلاعات و اقدامات فعالیت­های ذیربط و ایجاد بانک اطلاعاتی و آرشیو فنی.

12- رسیدگی و تائید عملکرد اشخاص طرف قرارداد در امور مرتبط.

13- پیگیری امورات مربوط به موافقتنامه وجذب اعتبارات ردیف 40907246 (تهیه طرح های بازآفرینی محدوده های و محلات هدف).

14- پیگیری مصوبات سفرهای استانی مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، هیئت محترم دولت و سفر های مقام محترم وزارت به استان ها در شورای تامین مسکن استانها - مربوط به بخش بافت فرسوده شهری.

15- انجام امورات مربوط به همکاری وهماهنگی بین بخشی با دستگاههای مرتبط از قبیل انعقاد واجرای تفاهم نامه های همکاری بین بخشی در خصوص بافت های فرسوده شهری.

16- تهیه و پیشنهاد برنامه های فرهنگی ، ترویجی ، آموزشی ، اطلاع رسانی وپژوهش های مرتبط با موضع محدوده ها و محلات هدف بازآفرینی شهری.

17- رسیدگی و بررسی اقدامات ، کارگزاران استانی در بخش تهیه طرح ها.

18- تهیه گزارش عملکرد دوره ای و سالانه جهت ارائه به هیات محترم وزیران و سایر مراجع مربوط

19-تهیه و مستند سازی نقشه های مرتبط با محدوده ها و محلات هدف بازآفرینی شهری.

20-همکاری در کنترل ونظارت بر امور املاک شرکت (املاک قابل واگذاری در مزایدات و املاک نیازمند تملک).

21-پیگیری راه اندازی دفاتر تسهیل گری در محدوده ها و محلات هدف بازآفرینی شهری

شرح وظایف

 • 1- تهیه و تدوین نظام مدیریت طرح‎ها، برنامه ریزی ، بودجه و ارزیابی عملكرد شامل روشها ، گردش كارها و شیوه نامه های اجرایی مرتبط.
 • 2- بررسی و ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها ، سیاستها ، خط مشی ها ، برنامه های كوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت عملیاتی ومرتبط با موضوع مأموریت شركت و پیگیری اخذ مصوبه های مورد نیاز از مراجع ذیربط.
 • 3- تهیه و پیشنهاد خط مشی و سیاستهای كلی و موردی شركت در خصوص واحدهای عملیاتی مستقر در ادارات کل راه و شهرسازی و ارائه روشهای مدیریتی درخصوص تطبیق عملكرد شركتهای مذكور با خواسته های شركت و تلاش در رفع مغایرت ها وموانع موجودبه هیأت مدیره با استفاده از پیشنهادات دفاتر مختلف.
 • 4- پیشنهاد و همکاری در تهیه و ارائه شاخص های عملکرد مرتبط با فعالیتهای مربوط و ارائه نتایج آن به معاونت توسعه مدیریت و منابع.
 • 5- جمع آوری و طبقه بندی و نگهداری كلیه اسناد و مدارك برنامه ای شركت.
 • 6- پیگیری و هماهنگی با دفتر مدیر عامل و روابط عمومی جهت اخذ مصوبات مجمع عمومی در ارتباط با برنامه و بودجه سنوات آتی و عملكرد مربوط.
 • 7- برنامه ریزی در جهت كارایی نظام برنامه و بودجه و كنترل و هماهنگی بودجه مصوب در تطبیق با برنامه سالانه شركت و بررسی و تحلیل نوسانات آن و ارائه گزارش و پیشنهادات در جهت اصلاح و به روز رسانی آن.
 • 8- بررسی اطلاعات مرتبط در تهیه و تنظیم بودجه و تلفیق بودجه واحدهای حوزه ستادی شركت بر اساس اهداف و راهبردها و خط مشی های ابلاغی با استفاده از پیشنهادات دفاتر مختلف ستادی.
 • 9- اقدام در جهت تهیه ، تنظیم و مبادله موافقتنامه با سایر دستگاه ها و در صورت نیاز اصلاح آنها با همكاری عوامل ذیربط و اقدام و پیگیری تخصیص و جذب اعتبار از سوی مراجع ذیربط.
 • 10- رسیدگی و تائید عملكرد اشخاص طرف قرارداد شركت در امور مرتبط.

برنامه ها

برنامه کلان

برنامه توسعه پنجساله

کلان ملی

دستورالعمل ها و آیین نامه ها و نظامات فنی اجرایی در سطح ملی

برنامه اجرایی استان‌ها

تدوین برنامه سالانه

تدوین دستورالعمل ها و نظام نامه ها

نظارت و پایش

برنامه ستادی

تدوین برنامه اجرایی دفاتر

دبیری شورای برنامه ریزی

در بخش بودجه فعالیت‌ها به 3 بخش برنامه‌های کلان، استان‌ها، ستادی تقسیم می‌شوند.

داخلی

مجمع

بودجه شرکتی

لایحه بودجه

تهیه و پیشنهاد تبصره ها

تسهیلات

تهیه جدول توزیع استانی (شاخص ها)

پیشنهاد شیوه نامه

تبادل موافقت نامه ها

طرح 40907246

طرح 40907038

شرح وظایف

1- انجام امور دبیرخانه ای ستاد ملی بازآفرینی پایدار شهری (فعال سازی وتشکیل ستاد ملی و کمیته های تخصصی آن جهت تصمیم سازی در سطح ملی در راستای اجرایی نمودن اهداف و سیاستهای سند ملی بازآفرینی پایدار شهری ،قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری ،سند ملی توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی،تکالیف مصوبه مشترک شورای عالی شهرسازی و معماری وستاد ملی توانمندسازی به همراه پیگیری اجرای مصوبات ستاد مذکور

2- نظارت بر تشکیل و راه اندازی ستادهای استانی وشهرستانی بازآفرینی پایدار شهری با هماهنگی دبیر ستادهای مذکور

3- انجام امورات مربوط به همکاری وهماهنگی بین بخشی با دستگاههای مرتبط از قبیل انعقاد واجرای تفاهم نامه های همکاری

4- ایجاد تعامل بین ستادهای استانی وشهرستانی بازآفرینی پایدار شهری با حوزه ستادی شرکت وفق اسناد بالادستی سند ملی بازآفرینی پایدار شهری ،قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری ،سند ملی توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی

5- تهیه وتدوین گردش کارهاوآئین نامه های اداره دبیرخانه،شیوه نامه نحوه بررسی برنامه های توانمند سازی وتهیه شرح خدمات مرتبط

6- بستر سازی ،اولویت بندی ونظارت بر تهیه و اجرای برنامه ها و طرح های توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی

با هماهنگی و اقدام در جهت انتخاب و ارزیابی مشاوران ذیصلاح و عقد قرارداد با آنان.

7- بررسی و ارائه راهکارهایی به منظور پیشنگری و پیشگیری از گسترش محلات هدف برنامه بازآفرینی پایدار شهری ، تعیین حداقل سطح خدمات وتامین منابع مالی به منظورساماندهی و توانمند سازی محلات هدف و پیشنهاد برای تصویب مراجع ذیصلاح

8- تهیه و پیشنهاد برنامه های فرهنگی،ترویجی،آموزشی،اطلاع رسانی وپژوهش های مرتبط با موضوع محلات هدف برنامه بازآفرینی

پایدار شهری به دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت

9- برنامه ریزی درجهت انجام وظایف محوله در اجرای برنامه های مزبور با مشارکت دستگاهای ذیربط و عضو ستادملی از طریق کارگروه های تخصصی و نظایر آن

10- تشکیل بانک اطلاعات محلات هدف برنامه بازآفرینی شهری باهمکاری دفتر فن آوری اطلاعات و سایرواحدهای ذیربط شرکت

11- تهیه گزارش عملکرد سالانه جهت ارائه به هیات محترم وزیران و سایر مراجع مربوط

12- جمع آوری ، طبقه بندی و مستند سازی اطلاعات موضوعی و عملکردی مرتبط

13- پیشنهاد و همکاری در تهیه و ارائه شاخصهای ارزیابی عملکرد مرتبط با فعالیتهای مربوطه به دفتر طرح،برنامه و بودجه شرکت

14- رسیدگی وتائید عملکرد اشخاص طرف قرارداد شرکت در امور مرتبط و همکاری با سایر عوامل ذیربط شرکت و سایر امور ارجاعی

15- راهبری و هدایت تهیه برنامه اسکان مجدد محدوده های پرخطر و دارای اولویت جابجایی محدوده های اسکان غیررسمی با پیگیری تشکیل ترتیبات نهادی مرتبط به اسکان مجدد

16- پیگیری امورمربوط به طرحهای مشترک با سازمان های بین المللی و دریافت و انتقال اطلاعات مربوط به کنفرانسها و مجامع بین المللی و همچنین زمینه سازی استفاده از تجارب فنی و منابع مالی بین المللی با رعایت ضوابط مربوطه با همکاری واحدهای ذیربط شرکت

17- پیگیری اجرایی کردن اقدامات توانمندسازی ( پروژه ساماندهی زیرساختهای محلی،برنامه های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی وبرنامه های ظرفیت سازی مدیریت محلی)

18- انجام فرآیند آماده سازی پروژه های اجرایی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی و ارجاع پروژه های تائید شده جهت انجام فراخوان مناقصه و نظارت براجرا به دفتر مربوطه در شرکت

 • شرح وظایف
 • 1- برنامه‎ریزی در جهت بكارگیری و توسعه مهندسی ارزش در پروژه ها و انجام اقدامات مرتبط با آن.
 • 2- برنامه ریزی در جهت ارتقاء ساخت و سازهای بخشهای مردمی، ‌خصوصی و عمومی از طریق بكارگیری توان سازمانهای مهندسی غیر دولتی مرتبط و نظایر آن.
 • 3- پیشنهاد و همكاری در تهیه و ارائه شاخصهای ارزیابی عملكرد در امور اجرائی و فعالیتهای مربوطه به دفتر مدیرعامل و روابط عمومی.
 • 4- همكاری در تهیه و تنظیم برنامه های اجرائی كوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت در جهت اجرای پروژه‎های مختلف بافتهای فرسوده و ناكارآمد شهری.
 • 5- شركت در كمیسیونها ، كمیته ها و شوراهای مربوطه حسب مورد.
 • 6- نظارت بر فرآیند انجام صحیح قراردادها و پیگیری و هماهنگی اجرای بموقع و با كیفیت پروژه های اجرائی و مشاركتی مطابق نظام فنی و اجرائی تعریف شده و مصوب و سایر ضوابط و مقررات مربوطه.
 • 7- تنظیم و بررسی و اظهار نظر درخصوص انواع قراردادهای اجرائی اعم از پیمانكاری و مشاركت و مطابقت آن با ضوابط اجرائی حاكم.
 • 8- نظارت بر نحوه انتخاب و ارزیابی عوامل اجرائی پروژه‎ها شامل مجریان، پیمانكاران، سازندگان، شركاء و نظایر آن و ابلاغ نتایج به عوامل ذیربط.
 • 9- رسیدگی و تائید عملكرد اشخاص طرف قرارداد شركت در امور مرتبط.
 • 10- نظارت بر ساماندهی و بسترسازی و حمایت های بخش دولتی و غیردولتی از ساخت و ساز مردمی در محدوده های مورد عمل شركت و برنامه ریزی در جهت توسعه و بهره برداری از حمایت های مزبور.
 • 11- نظارت بر اجرای مراحل مختلف ساخت و ساز مردمی در محدوده بافتهای فرسوده شهری بر اساس طرح‎های جامع و تفصیلی شهر با همكاری شهرداری ها و سایر دستگاههای ذیربط.
 • 12- نظارت و رسیدگی به نحوه پیشرفت پروژه های اجرائی و مشاركتی و انجام اقدامات موثر به منظور جلوگیری از بروز اختلافات و تأخیراتی كه منجر به تعویق اتمام پروژه‎های یادشده می‎گردد وفق شرایط حاكم بر قرارداد.
 • 13- تهیه و تدوین نظام اجرایی شامل استانداردها ،آئین نامه ها ، گردش كارها و شیوه نامه ها در اقدامات مرتبط با فرآیند امور اجرایی.
 • 14- نظارت عالیه بر پروژه های اجرایی و مشاركتی و راه اندازی سیستم كنترل پروژه و همچنین مستندسازی و جمع آوری و بروز رسانی اطلاعات پروژه های شركت.
 • 15- تهیه و تدوین شرح خدمات و روشهای اجرائی ( ساخت) در ارتباط با انواع پروژه‎های شركت و ابلاغ آن به واحدهای عملیاتی مستقر در ادارات کل راه و شهرسازی استانها.
 • 16- شناسایی و پیگیری و بكارگیری شیوه ها ، روش ها و نظامهای نوین و كارآمد بروز در اجرای فرآیند امور اجرائی پروژه توسط عوامل اجرائی ذیربط و استفاده از دانش و تجربه مشاوران حقیقی و حقوقی در این زمینه.

شرح وظایف

 • 1- تهیه و تدوین نظام تجهیز منابع و مشاركت ها شامل آئین‎نامه‎ها، شیوه‎نامه‎ها‎، گردش‎كارها، راهكارها و روشهای مربوط.
 • 2- مدیریت شناسایی، پیگیری، ساماندهی، توسعه و تجهیز منابع مالی و غیرمالی داخلی و خارجی از طریق جلب مشاركت اشخاص حقیقی و حقوقی، انتشار اوراق مشاركت و تحصیل وام و تسهیلات از داخل و خارج كشور.
 • 3- پیگیری و اقدام در جهت شناسایی و تحصیل منابع اعم از اراضی دارای ارزش افزوده و مرغوبیت بالا و سایر منابع درآمدی و اقدام در جهت فروش و جذب منابع مذكور با هماهنگی سایر دفاتر ذیربط.
 • 4- بررسی و ارائه روشهای نوین در تجهیز منابع و تحقق مشاركت های مردمی و بخش غیردولتی ، تعریف و پیشنهاد زمینه های سرمایه گذاری و سرمایه پذیری شركت.
 • 5- مطالعه و بررسی قوانین ، مقررات و آئین نامه های مرتبط با منابع ، تسهیلات و سایر اعتبارات دارای تعهدات تعریف شده در شركت به منظور بهره برداری از ظرفیتهای ناشی از آنها و انجام مراقبت های لازم.
 • 6- مشاركت در بررسی و ارائه پشنهادات تبصره های بودجه ای مناسب و مؤثر برای توسعه عملیات شركت به مبادی ذیربط.
 • 7- ایجاد تعامل مؤثر با بانكها و سایر تشكلها و نهادهای پولی و مالی در راستای تأمین منابع مالی درزمینه وظایف شركت.
 • 8- ارائه تحلیلهای اقتصادی، مالی و سرمایه گذاری در حوزه فعالیتهای شركت.
 • 9- پیگیری جذب و تأمین منابع تجهیز شده و تلاش جهت تحقق كامل منابع مزبور و مدیریت بهینه تبدیل و گردش منابع داخلی شركت.
 • 10- مدیریت استفاده بهینه و نظارت بر سرمایه های شرکت و توسعه و ارتقای بهره وری آن.
 • 11- پیشنهاد و همكاری در تهیه شاخص های ارزیابی عملكرد مرتبط با فعالیتهای مربوطه به دفتر مدیرعامل و روابط عمومی.
 • 12- رسیدگی و تائید عملكرد اشخاص طرف قرارداد شركت در امور مرتبط و همكاری با سایر عوامل ذیربط شركت و سایر امور ارجاعی از سوی مدیریت شركت.

شرح وظایف

 • انجام امور مربوط به دبیری هیأت مدیره و دبیرخانه ذیربط و ابلاغ مصوبات و نظارت بر حسن اجرای آنها و تهیه گزارشهای مورد نیاز جهت ارائه به هیأت مدیره.

2- مدیریت‎تنظیم برنامه‎كاری و ملاقات‎های مدیرعامل و نظارت بر عملكرد حوزه‎دفتر مدیرعامل.

3- پیگیری و همكاری لازم با واحدهای ذیربط درخصوص تهیه مدارك و اطلاعات لازم برای مدیرعامل جهت استفاده در سفرها، گردهمائی‎ها، جلسات هم‎اندیشی، كنفرانس‎ها، مجموعه مدیران و نظایر آنها و تهیه صورتجلسات مربوط و پیگیری اجرای تصمیمات.

4- برنامه‎ریزی و تدوین راهكارهای لازم و اقدام جهت تسهیل روابط و حسن تفاهم بین كاركنان و مدیریت.

5- تنظیم، تهیه و ارسال پاسخ های لازم به مكاتبات و درخواستهای مربوط به شركت و مراجع ذیربط و پیگیری آنها تا حصول نتیجه و پاسخگویی موردی به موضوعات مرتبط با شركت در رسانه های گروهی.

6- تهیه و تدوین نظام منسجم، آئین نامه‎ها، شیوه نامه ها و گردش كارهای مربوط به دفتر در زمینه ارتباطات و اطلاع رسانی درون و برون سازمانی.

7- برنامه‎ریزی و برقراری ارتباطات برون سازمانی، رسانه‎های گروهی، مردم و سایر دستگاه‎ها در جهت شناساندن شركت، اهداف و عملكرد و تجزیه و تحلیل بازخورد نتایج.

8- هماهنگی و اقدام در جهت بسط و توسعه و گسترش روابط بین المللی به منظور جلب مشاركتها و سرمایه‌ها در راستای تحقق اهداف و نظارت بر امور مرتبط با ماموریتهای خارج از کشور.

9- نظارت بر امور تشریفات و مراسم مربوطه و همچنین اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات لازم در ارتبطا با ملاقاتهای هیأت ها و میهمانان خارجی.

10- اطلاع‎رسانی، شفاف سازی و ارائه اخبار مرتبط با فعالیتهای شركت از طریق سایت اطلاع‎رسانی و سایر رسانه‎ها بصورتی كه قابل برداشت و استفاده از سوی مخاطبین داخلی و خارجی باشد.

11- استقرار نظام ارتقاء سلامت اداری و بررسی شکایات درون و برون سازمانی و پاسخگویی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

12- هماهنگی و اقدام در جهت تشكیل به موقع مجامع عمومی شركتها و همكاری در تنظیم صورتجلسات مجامع و همچنین اخذ گزارشات هیأت مدیره درخصوص انجام مفاد صورتجلسات مجامع طی دوره‌های مشخص.

13-بررسی و اظهار نظر درخصوص صورتهای مالی و عملكرد و گزارشات حسابرس و بازرس قانونی، قبل از ارائه به مجمع عمومی با هماهنگی امور مالی.

14- بررسی و اظهار نظر درخصوص پیشنهادات و گزارشها و برنامه های واصله از واحدهای عملیاتی مستقر در ادارات کل راه و شهرسازی استانها با هماهنگی دفتر طرح، برنامه و بودجه.

15- همكاری و اقدام در جهت تهیه پیشنهادات و متون و پیش نویس آئین نامه ها و دستورالعملهایی كه وفق اساسنامه نیازمند طرح در مجامع عمومی می باشد و تطبیق آنها با ضوابط و مقررات حاكم با هماهنگی دفتر املاک و امور حقوقی.

16- هماهنگی لازم در خصوص تهیه کتب، نشریات، فیلم و ایجاد نمایشگاه دائمی و موقت از تولیدات فرهنگی و ترویجی شرکت.

شرح وظایف

 • 1- تهیه، تدوین و برنامه ریزی طرح های فناوری اطلاعات و نظارت بر اجرای آنها.
 • 2- هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه ها و طرحهای توسعه خدمات فناوری اطلاعات نظیر دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، بهداشت الکترونیک و آموزش الکترونیک با همکاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی ذیربط با توجه به سیاست های کلان کشور.
 • 3- ارائه ی راهکارهای جهت تامین امنیت داده ها و اطلاعات و حفاظت از اطلاعات.
 • 4- مطالعه، تهیه و تدوین راهبردها، سیاست ها و برنامه‎های بلندمدت، میان مدت، کوتاه مدت و اهداف کمی وکیفی فناوری اطلاعات در راستای سیاست های كلان كشور.
 • 5- هماهنگی و اقدام در جهت تهیه بانك اطلاعاتی بافتهای فرسوده كشور.
 • 6- تدوین و تبیین خط مشی های لازم جهت استفاده از امكانات سخت افزاری، نرم افزاری و مخابراتی.
 • 7- ایجاد ومدیریت شبكه های اطلاعاتی درچارچوب اهداف دفتر ونظارت برحسن فعالیت آن‎ها.
 • 8- تدوین برنامه های آموزشی درجهت ترفیع و ارتقای دانش فناوری اطلاعات برای مدیران، كاركنان وكارشناسان فناوری اطلاعات با همكاری اداره کل منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه.
 • 9- مطالعه و بررسی زمینه‎های فناوری سخت افزاری و نرم افزاری و نوآوری و طرح های جدید به منظور ارتقای سطح كارآیی واحدهای شرکت.
 • 10- برنامه ریزی به منظور پشتیبانی ، نگهداری و استفاده بهینه از امكانات ، تامین و تجهیز لوازم و وسایل نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز.
 • 11- پیاده سازی و نصب و راه اندازی سیستم های كاربردی محدود و نیمه گسترده.
 • 12- برنامه ریزی و تمهیدات لازم بمنظور ایجاد پایگاه داده‎های جغرافیایی(GIS) در سطح کشور.
 • 13- تهیه و تدوین استانداردها ودستور العمل های اجرایی بمنظور بهره برداری كاربردی از نرم افزارها و تجهیزات رایانه ای.
 • 14- تهیه و ساماندهی و بروز رسانی سیستم های اتوماسیون اداری ، اطلاع رسانی و سایر نرم افزارهای عمومی و اختصاصی.
 • 15- ساماندهی و طبقه‎بندی بسترهای نرم‎افزاری و سخت‎افزاری و هدایت یكپارچه در زمینه فن‎آوری اطلاعات.
 • 16- اخذ بموقع آمار واطلاعات از واحدهای مختلف شركت جهت تنظیم و تهیه گزارشهای دوره‎ای بر اساس آمار واصله در جهت توسعه مدیریت دانش.
 • 17- ایجاد داشبرد مدیریتی برای مدیران شرکت به منظور دسترسی به كارنامه اطلاعاتی دوره ای شركت و بولتن آماری وگزارشهای مربوط به پیشرفت طرحها وفعالیتهای مربوطه.
 • 18- تهیه نرم‎افزارهای گوناگون و ارائه به سایر واحدها جهت كمك به عملکرد آنها در راستای اهداف شرکت
 • 19- ارائه خدمات لازم در جهت افزایش كیفیت استفاده از سیستمهای سخت افزاری ونرم افزاری در شركت
 • 20- تامین، تخصیص و نصب وراه اندازی تجهیزات سخت افزاری ونرم افزاری در واحدهای مختلف شرکت.
 • 21- برنامه ریزی و استقرار طرحهای تکنولوژی فناوری اطلاعات(ICT) در شركت.
 • 22- نظارت برخریدویا تولیدبانكهای اطلاعاتی مورد نیاز.

شرح وظایف

 • 1- تهیه و تدوین نظام حقوقی، ملكی و قراردادها شامل مقررات، آئین نامه ها، ضوابط، شیوه‎نامه‎ها، روشها، گردش كارهای مربوط مطابق قوانین و مقررات.
 • 2- تنظیم نمونه توافق نامه ها و قراردادهای همسان (تیپ) با هماهنگی واحدهای ذیربط.
 • 3- بهینه سازی قراردادهای جاری و تطبیق آنها با نظام حقوقی شركت و مقررات و قوانین مربوطه.
 • 4- همكاری در برگزاری مناقصات ، مزایده ها و معاملات مرتبط با فعالیتهای شركت.
 • 5- تهیه و تنظیم و پیشنهاد لوایح ، طرح ها و اسناد حقوقی مرتبط با فعالیتهای شركت.
 • 6- ارائه نظرات و اصلاحات حقوقی مرتبط با مفاد اساسنامه، قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت شركت و عوامل مرتبط و همچنین اظهارنظر مشورتی و حقوقی در كلیه موارد ارجاعی.
 • 7- مدیریت در اقامه دعاوی شركت در محاكم به منظور دفاع از حقوق شركت.
 • 8- مدیریت در دفاع از دعاوی مطروحه علیه شركت و تقدیم لوایح دفاعیه.
 • 9- رسیدگی و اظهارنظر به عنوان داور در موارد ارجاعی.
 • 10- مدیریت و پیگیری در رفع موانع و معارض موجود در انواع اراضی و املاك و مستحدثات جهت استیفاء حقوق شركت.
 • 11- ارائه پیشنهادات مؤثر در جهت تنظیم شیوه نامه ها ، دستورالعملها و بخشنامه های مرتبط با نحوه بكارگیری اراضی و املاك ومستحدثات شركت به منظور جلوگیری از ركود سرمایه ها در چارچوب آئین نامه معاملاتی و ضوابط و مقررات مورد عمل به دفاتر ذیربط.
 • 12- پیشنهاد و همكاری در تهیه شاخصها و معیارهای ارزیابی عملكرد مرتبط با فعالیتهای مربوطه با معاونت توسعه مدیریت و منابع.
 • 13- اخذ مجوزهای لازم ، هماهنگی و نظارت در آزادسازی و تملكات ضروری طرح های موضوع شركت با استفاده از لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی واملاك برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت (مصوب 17/11/58 شورای انقلاب).
 • 14- رسیدگی و تائید عملكرد اشخاص طرف قرارداد شركت در امور مرتبط.
 • 15- همكاری با سایر واحدهای ذیربط و اظهارنظر مشورتی حقوقی در موارد درخواستی و انجام سایر امور ارجاعی از سوی مدیریت شركت.

شرح وظایف

 • 1- بررسی و تهیه و تنظیم نمودار سازمانی شركت، اهداف ،‌شرح وظایف و تشكیلات تفصیلی با رعایت ضوابط ساختار سازمانی ابلاغی از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ارائه پیشنهادهای لازم جهت تغییرات ضروری و مراقبت در حسن اجرای تشكیلات مصوب.
 • 2- انجام امور استخدامی شركت در چارچوب برنامه تشكیلاتی ومطابق قوانین و مقررات استخدامی مربوط.
 • 3- بررسی و برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت.
 • 4- انجام برنامه ریزی مختلف آموزشی به منظور اعتلای توان و ظرفیت تخصصی و فنی و اداری كاركنان شركت و همكاری با مؤسسات و مراكز آموزشی با هماهنگی كمیته راهبری آموزش.
 • 5- بررسی و تعیین نیازهای آموزشی با هماهنگی كمیته راهبری آموزش شركت.
 • 6- انجام بررسی های همه جانبه و برنامه‎ریزی های لازم برای استفاده بهینه از امكانات رفاهی، ورزشی و درمانی موجود در سطح كشور.
 • 7- بررسی نیازمندی‎های رفاهی كاركنان و تهیه طرحهای لازم با همكاری كمیته رفاه و ارائه به مدیرعامل شركت.
 • 8- بررسی و ارائه پیشنهادهای لازم برای تأمین موجبات اجرای طرح های رفاهی با بهره گیری از خدمات داخل یا خارج شركت.
 • 9- اجرای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل و مقررات آئین نامه ها و دستورالعملهای استخدامی، حقوق و دستمزد و ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه جذب و نگهداری نیروی انسانی ماهر.
 • 10- ایجاد بانك اطلاعاتی و آمار نیروی انسانی و تهیه گزارشهای لازم.
 • 11- نگهداری و نظارت برساختمان و تأسیسات و تجهیزات شركت در ستاد و سایر نقاط كشور.
 • 12- نظارت بر كنترل حضور و غیاب و ورود و خروج كاركنان و افراد به ساختمان.
 • 13- نظارت بر اداره امور انبارها و امور نگهبانی و راهنمایی ارباب رجوع به واحدهای مختلف.
 • 14- نظارت و نگهداری و حفظ اموال و اثاثیه و دارایی های شركت و استفاده بهینه از آنها و هماهنگی با امور مالی در جهت مأموریت جمعداری اموال.
 • 15- اداره امور دبیرخانه مركزی شركت و اعمال روشهای مناسب بایگانی ، اداره امور دریافت ، توزیع ، ارسال مراسلات، چاپ و تكثیر.
 • 16- پیش بینی و تدارك احتیاجات شركت از نظر تأسیسات، وسایل و ملزومات اداری، خدمات ماشینی، سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز در حدود اعتبارات مصوب.
 • 17- فراهم نمودن زمینه های مناسب جهت ارتقاء سطح دانش مدیریتی با همكاری مبادی ذیربط.
 • 18- نظارت بر اجرای برنامه ارزشیابی کارکنان و دستورالعملهای مربوطه.
 • 19- انجام مطالعات ، تنظیم طرح ها و تهیه برنامه های لازم در زمینه های انتخاب، انتصاب، ارتقاء، توسعه، آموزش، جبران خدمت و پاداش ارزیابی و تداوم عملكرد مدیران با هماهنگی معاونت ذیربط.
 • 20- تهیه استانداردهای لازم و بكارگیری شیوه ها و فنون و روشهای نوین اداری و ضوابط و چهارچوبهای لازم برای استقرار واحدها و كنترل برگه های اداری، مالی ، پشتیبانی و اختصاصی در جهت بهبود سیستمهای متداول اداری.
 • 21- بهره گیری از توان تخصصی مشاوران خبره اعم از حقیقی و حقوقی برای انجام برنامه های تحول اداری.
 • 22- بررسی و پیگیری امور مربوط به تكالیف قانونی حاصل از اجرای طرح تكریم ارباب رجوع و جلب رضایت مردم در نظام اداری.

شرح وظایف

 • 1- تهیه و تدوین نظام حسابداری و مالی، شاخص‎ها، شیوه‎نامه‎ها و گردش‎كارها و سیستم های نوین و هوشمند مرتبط با امور حسابداری و مالی با رعایت معیارها و ضوابط مورد عمل شركت.
 • 2- تنظیم دفاتر و صورت های مالی و سایر گزارشات مالی لازم جهت ارائه به مدیریت شركت و سایر مقامات و دستگاه های رسمی ذیربط طبق قوانین و مقررات.
 • 3- پیگیری و نگهداری حسابهای درآمد و هزینه، اموال و انبار، كنترل موجودی نقدی، تعهدات و مطالبات شركت.
 • 4- نظارت و كنترل بر چگونگی گردش عملیات مالی جاری شركت و اجرای قراردادهای منعقده بین شرکت واحدهای عملیاتی مستقر در ادارات کل راه و شهرسازی و سایر مؤسسات طرف قرارداد.
 • 5- مستندسازی اقدامات و فعالیت‎های مرتبط با اسناد، حسابها، منابع، اموال و دارایی‎های شركت و همكاری در ایجاد بانك های اطلاعاتی مختلف با دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات.
 • 6- وصول وجوه، ‌اعتبارات اعم از بودجه جاری شركت و یا اعتبارات تملك دارایی‎های سرمایه‎ای در قالب موافقت نامه های مبادله شده.
 • 7- تمركز وجوه دریافتی سپرده‎ها، پیگیری وصول مطالبات توسط واحدهای ذیربط و درآمدی شركت و تمركز آن در حسابهای بانكی.
 • 8- برنامه‎ریزی جهت تخصیص، تأمین اعتبار، تعهدات مالی، هزینه‎های جاری و سرمایه‎ای شركت طبق برنامه‎ها و مصوبات مربوط به ادوار مالی.
 • 9- انجام امور ذیحسابی شركت مطابق ضوابط و مقررات مربوطه شامل رسیدگی و تسجیل كلیه اسناد و مدارك مربوط به هزینه ها.
 • 10- پاسخگویی به حسابرسان، ممیزین مالیاتی و سایر دستگاه‎های ذیربط و تلاش در جهت حفظ حقوق شركت.
 • 11- تنظیم دفاتر اعتبارات و اجرای بودجه مصوب شركت و تهیه گزارش از هزینه‎های انجام شده و تطبیق آن با فعالیتها و سرفصل های بودجه و همكاری با دفتر طرح، برنامه و بودجه در تهیه و تنظیم بودجه.
 • 12- پیشنهاد و همكاری در تهیه شاخص ها و معیارهای ارزیابی عملكرد مرتبط با فعالیتهای مربوط به معاونت توسعه مدیریت و منابع.
 • 13- رسیدگی و تائید عملكرد اشخاص طرف قرارداد شركت در امور مرتبط.
 • 14- ثبت و نگهداری آمار و اطلاعات مربوط به اموال و دارائیهای شركت از طریق ایجاد بانك اطلاعاتی مورد نیاز.
 • 15- نظارت بر عملکرد مالی استانها و عاملین ذیحساب.
 • 16- همکاری در برگزاری مناقصات و مزایده ها و معاملات مرتبط با فعالیت های شرکت.
 • 17- مدیریت منابع مالی و توزیع اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه ای

سامانه های عمومی

سامانه های ستادی

درباره ما

هسته اولیه شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در سال 1364 با تاسیس دفتر بهسازی بافت شهری در حوزه معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی سابق شکل گرفت. بعدها و به منظور پیش‌نگری، پیش‌گیری و درمان مسائل مورد اشاره و با رسالت تجدید حیات شهری و نیل به شهر پایدار و مشارکتی، سازمان عمران و بهسازی پدید آمد.

بیشتر بدانید . . .

 

آمار سایت

Today669
Yesterday2209
Total246171

Visitor Info

 • IP: 50.19.34.255

1396-12-06

اطلاعات تماس

آدرس : تهران، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدامی، شماره 51

تلفن : 87571

نمابر : 88779892

پیامک : 30008612

پست الکترونیکی : info@udrc.ir