اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان موفق به کسب رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، ستاد جشنواره شهید رجایی با توجه به کسب بالاترین امتیاز در شاخص های محور مدیریت سرمایه انسانی، اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان را به عنوان دستگاه برتر برگزیده و با اهدا لوح از تلاش و پشتکار مسعود مالکی، مدیرکل راه و شهرسازی این استان و کارکنان خدوم آن قدردانی کرد.

هدف از برگزاری این جشنواره، نهادینه سازی فرهنگ ارتقا عملکرد دستگاه های اجرایی و افزایش اعتماد عمومی است.

Read more