شرکت بازآفرینی شهری ایران 1000 جلد کتاب با موضوع بازآفرینی شهری به کتابخانه های عمومی استان تهران اهدا کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، 13 عنوان کتاب در یک هزار جلد با هدف توسعه و ترویج فرهنگ بازآفرینی توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران به کتابخانه های عمومی استان تهران اهدا شد.

برخی عناوین کتاب های اهدا شده شامل «برنامه های حفاظت از شهرهای تاریخی»، «مجموعه داستان های خانه مادربزرگ»، «گذشته و آینده هسته تاریخی بارسلون»، «تسهیلگری در تهران»، «ارتقای کیفیت زندگی در مناطق فرسوده شهری؛ آموزه های پروژه لودا»، «توانمندسازی شهروندان در سکونتگاه های تصرفی؛ دولت محلی، جامعه مدنی و کاهش فقر شهری» و «درس آموزه هایی از بازآفرینی فضاهای شهری؛ رودکنارها» است.

«کاوش در مفهوم مکان سازی نیازها، فرصت ها و دارایی ها»، «تحلیل هدفمند آثار مسابقه شهر من، محله من»، «خانه های تاریخی بندر کنگ»، «مسکن فقرا در شهرهای آسیایی»، «سازمان های اجتماع محور» و «رویکردهای اصلی حفاظت و احیای محدوده های تاریخی-فرهنگی» از دیگر عناوین کتابهای اهدا شده هستند.

 

گفتنی است، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان تهران با اهدای لوح از هوشنگ عشایری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران به مناسبت اهدای این کتاب ها تقدیر و قدردانی به عمل آورد.

Read more