استان خراسان­ رضوی با مساحتی بیش از 54 هزار هکتار، جمعيتي بالغ بر 4 میلیون و 442 هزار نفر را در خود جاي داده است که بخشي از اين جمعيت در بافت­هاي فرسوده زندگي مي­ کنند.

Read more