با حضور محمد آئینی عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، مجيد نظري معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری و نایب رییس ستاد بازآفرینی استان، داریوش حسینی مدیرکل راه و شهرسازی استان، فرمانداران شهرستان های استان و نمایندگان دستگاه‌های مختلف، جلسه ستاد بازآفرینی پایدار استان چهارمحال و بختیاری در محل استانداری برگزار شد.

محمد آئینی عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، در ابتدای جلسه به تشریح برنامه ها و سیاست های جدید دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در جهت فعال سازی ستادهای استانی بازآفرینی شهری پایدار پرداخت و نظام ارزیابی عملکرد این ستادها را تبیین کرده و تأکید کرد که در مقاطع شش ماهه، گزارش عملکرد ستادهای استانی از سوی وزیر راه و شهرسازی در مقام نایب رییس ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار به رئیس جمهور به عنوان رییس ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار تقدیم می شود.

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در ادامه، بر تکلیف مدیران شهری استان درخصوص تمرکز بر تولید مسکن در بافت‌های فرسوده و ظرفیت‌سنجی و طراحی بسته تشویقی در هر شهر با توجه به ظرفیت‌ها و مسائل زمینه‌ایِ موجود به‌منظور راه‌اندازی جریان نوسازی در این بافت‌ها تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، آئینی در بخش پایانی سخنان خود با توجه به گزارش ارایه شده ضمن تبیین ظرفیت تولید 2 میلیون واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده سراسر کشور و بدون نیاز به گسترش افقی شهرها، به قرار داشتن نزدیک به نیمی از برنامه تولید مسکن استان چهارمحال و بختیاری در محلات هدف برنامه‌های بهسازی و نوسازی شهری استان اشاره کرد.

در ادامه این نشست، آقای منصور استادی سرپرست دفتر دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار، به ارائه گزارشی از وضعیت عملکرد و تحقق برنامه اقدام مشترک استان و سید مجتبی موسویان از کارشناسان شرکت بازآفرینی شهری ایران به موضوع ظرفیت تولید مسکن در بافت‌های ناکارآمد میانی (فرسوده) و راهکارهای تحقق آن پرداختند.

گفتنی است، در این جلسه گزارشی از پیشرفت‌ تهیه سطح یک سند بازآفرینی شهرکرد و سطح سه محله حسینیه کاروان و محور شترخون بروجن با رویکرد بازآفرینی شهری پایدار توسط نمایندگان مهندسین مشاور ارائه شد.

Read more