معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره  به اینکه جابجایی ساکنان چند نقطه  کشور در دستور کار قرار دارد گفت: ساکنان واحدهای مجاور رودخانه خرم آباد یا محله منبع آب اهواز باید جابجا شوند که اسکان خانواره های این مناطق در طرح اقدام ملی پیش بینی شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران سید محمد پژمان، درباره ثبت نام متقاضیان طرح اقدام ملی تولید مسکن در قالب برنامه بازآفرینی شهری اظهار داشت: از 400 هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی تولید مسکن، ساخت 100 هزار واحد در بافت‌های فرسوده تعیین شده که عمده آنها بصورت خود مالکی هستند و نیازی نیست که در سامانه مورد نظر برای مشارکت در این طرح ثبت نام کنند.

پژمان ادامه داد: برای احداث واحدهای به صورت خود مالکی در بافت‌های فرسوده،‌ شرکت بازآفرینی شهری ایران، دولت، شهرداری ها تسهیلات و تخفیفاتی را ارایه می‌کنند که مشوقی برای مشارکت مردم در این طرح باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دسته دیگر از متقاضیان و مخاطبان طرح که معاف از ثبت نام در سامانه اقدام ملی هستند،‌ گفت: علاوه بر خودمالکی‌ها، افرادی که در گروه جابجایی سکونتگاه برای رفع مخاطرات طبیعی هستند نیازی به ثبت نام در سامانه ندارند. برای مثال ساکنان واحدهای مجاور رودخانه خرم آباد یا محله منبع آب اهواز باید جابجا شوند که اسکان این دسته هم در طرح اقدام ملی پیش بینی شده است. بنابراین الزامی برای ثبت نام این دو گروه در سامانه طرح اقدام ملی وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران تاکید کرد:‌ در چند نقطه از اراضی متعلق به شرکت بازآفرینی شهری ایران  نسبت به ساخت مسکن ذیل این طرح، اقدام می‌شود که واگذاری این واحدها در این اراضی باید از طریق سامانه انجام شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تعیین تکلیف اراضی تصرف شده و ساکنان این محدوده‌ها اظهارداشت: بخشی از اراضی دولت در مناطقی مورد  تصرف قرار گرفته و این اراضی هنوز رسمیت ندارند. برای کنترل شرایط کسانی که در آن محدوده سکونت دارند در صورت تایید برخی از موضوعات،‌ به تصرف آنها رسمیت داده می‌شود بنابراین این افراد برای دستیابی به مسکن رسمی در این محدوده ها  الزاما باید در سامانه ثبت نام کنند و اگر واجد شرایط بودند در طرح مشارکت داده می‌شوند

پژمان تاکید کرد: البته معمولا تصرفات باید بازنگری شوند و در صورت رسمیت داده شدن به تصرف‌ها، نسبت به پرداخت تسهیلات ارزان قیمت،‌ پروانه رایگان و سایر تسهیلات اقدام می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیامدهای منفی رسمیت دادن به تصرفات گفت: رسمیت دادن به این تصرفات می‌تواند پیامدهای منفی نیز داشته باشد چراکه به انگیزه‌ای برای افزایش تصرفات می‌تواند تبدیل شود از این رو درباره تصرفات به افرادی مساعدت می‌شود که تصرفات آنها به بیش از 10 سال قبل برگردد. 

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود:‌ بنابراین افرادی که تصرفات آنها به کمتر از 10 سال برسد شرایط سخت‌تری برای احراز شرایط اسکان رسمی خواهند داشت و نمی‌توانند از تمام امتیازات افراد واجد شرایط را برخوردار باشند.

 

Read more