با حضور مهندس عشایری  معاون وزیر راه و شهر سازی و مدیر عامل شرکت باز آفرینی شهری ایران و دکتر محمد علی نجفی استاندار البرز ؛ ستاد باز آفرینی استان البرز برگزار شد

 به گزارش روابط عمومی شرکت  بازآفرینی شهری ایران؛  در این نشست که اعضای  ستاد استان و جمعی از مدیران شرکت بازآفرینی شهری ایران  نیز حضور داشتند مهندس عشایری با بیان اینکه 42 محله هدف  در 15 شهر استان البرز مطالعه و شناسایی شده است اظهارداشت : در این  نشست مقرر شد ؛ با همکاری کلیه دستگاههای عضو ستاد استان البرز 769 میلیارد تومان جهت تحقق برنامه بازآفرینی شهری  در ا ین استان  اختصاص یابد .

مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از اختصاص بیش از 13 هزار متر مربع زمین جهت اختصاص طرح مسکن امید در استان البرز خبر داد و گفت : طبق بررسی های انجام شده ؛ 30 درصد از ساکنین دراستان البرز مشمول طرح برنامه باز آفرینی  شهری قرار می گیرند 

دکتر محمد علی نجفی استاندار البرز نیز در این نشست خواستار برگزاری هردو هفته یکبار ستاد باز آفرینی استان شد و  تاکید کرد که  مصوبات این ستاد با جدیت تمام مورد پیگیری قرار خواهد گرفت .

Read more