63 محله هدف در استان تهران شناسایی شده و در دستور کار تدوین برنامه اقدام مشترک دستگاههای متولی پروژه های بازآفرینی این استان قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، محمد زاده، مدیرکل راه و شهرسازی تهران با اعلام این خبر گفت: در شهر تهران 18 محله هدف و در شهرستانهای استان، 45 محله هدف شناسایی و به منظور تدوین برنامه اقدام و عمل مشترک با دستگاههای مرتبط ارائه و مورد تصویب نهایی قرار گرفت.

وی ادامه داد: به همین منظور، فرمانداران و شهرداران شهرستانهای استان به ترتیب به عنوان روسا و دبیران ستادهای بازآفرینی شهرستانی همچنین شهردار و مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در کسوت رئیس و دبیر ستاد بازآفرینی کلانشهر تهران باید اقدامات و پروژه های لازم در مقیاس شهر تهران و شهرستانها را با توجه به ضرورت و ضریب تاثیرگذاری آن بر کیفیت زندگی شهروندان مستقر در محلات هدف، در افق برنامه ششم توسعه پس از اولویت بندی و با تعیین سهم دستگاهها و نقش آنها در فرآیند اقدامات بازآفرینی و در صورت تصویب در ستادهای بازآفرینی استانی و کلانشهر تهران در دستور کار قرار دهند.

محمدزاده، بهسازی و توسعه شبکه تاسیسات فضاهای شهری، توسعه خدمات روبنایی،مرمت و بهره برداری مجدد از ابنیه تاریخی، ارزشمند و مدیریت اعطای تسهیلات نوسازی مسکن و اجرای پروژه های نوسازی در محدوده محلات هدف را از جمله مجموعه اقداماتی دانست که دستگاههای متولی بنابر وظایف خود باید آنها را اجرایی کنند.

Read more