در سی و هفتمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار که با هدف رسیدگی به وضعیت محدوده‌ها و محلات هدف بازآفرینی شهری استان خراسان شمالی و همچنین نحوه فعالیت کمیته تلفیق ستاد ملی برگزار و به بررسی مسائل و مشکلات موجود در این حوزه پرداخته شد.

Read more