معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در چهارمین نشست روسای کارگروه های ذیل ستاد ملی بازآفرینی شهری بر لزوم توجه به مغایرت های موجود در املاک و اراضی وقفی با طرح های توسعه شهری از جمله جامع و تفصیلی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، سید محمد پژمان، دراین نشست که با ارائه گزارش اقدامات و برنامه های کارگروه وقف همراه بود، با انتقاد از مسائل و چالش های رویه ای و قانونی پیرامون بازآفرینی املاک و اراضی وقفی در محدوده های ناکارآمد شهری اظهارداشت: نوسازی و تجمیع واحدهای مسکونی وقفی که اصلی ترین موضوع ستاد ملی بازآفرینی شهری در این حوزه می باشد، نیازمند بازنگری جدی به منظور کاهش هزینه ها می باشد تا امکان نوسازی توسط مردم صورت گیرد.

 معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به عدم تخصیص وام نوسازی به واحدهای مسکونی واقع در اراضی وقفی توسط بانک ها، خواستار تدوین تفاهم نامه های همکاری مشترک فی مابین شرکت بازآفرینی شهری ایران، سازمان اوقاف و امور خیریه و بانک مسکن به منظور ارائه تسهیلات به پلاک های وقفی در محدوده‌های ناکارآمد شهری شد.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به راه اندازی دفاتر تسهیل گری و نهادهای توسعه محله در بافت های ناکارآمد شهری توسط وزارت کشور، شهرداری ها و شرکت بازآفرینی شهری ایران، حضور نمایندگان ادارات استانی اوقاف و امور خیریه در محلات دارای مشکلات وقفی به منظور آشنایی واقفان و متولیان وقف و ساکنین به ضوابط و مقررات شهرسازی و آگاهی و شناخت مدیران اجرایی امور شهری از احکام و مقررات وقف را تسهیل کننده موضوع بازآفرینی در این محدوده ها دانست.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه یکی دیگر از مشکلات اصلی موقوفات کشور را نامشخص بودن نقش و جایگاه وقف در سازمان هایی همچون شهرداری ها، ادارات راه و شهرسازی و نهادهای مرتبط با فعالیت های عمرانی وقف اشاره کرد.

 پژمان در پایان سخنان خود خواستار برگزاری جلسه بعدی با حضور نمایندگان شرکت بازآفرینی شهری ایران، سازمان اوقاف و امور خیریه، شهرداری تهران، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، سازمان برنامه و بودجه و بانک مسکن بمنظور دسته بندی مسائل و مشکلات موقوفات در محلات ناکارآمد شهری، شناسایی دقیق رقبات وقفی در داخل و خارج از محدوده قانونی شهرها و بافت های ناکارآمد شهری و کاربری ها آنها به منظور تصمیم گیری صحیح و جلوگیری از تضاد با منافع موقوفات شد.

محمد آئینی عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز در این نشست ضمن اشاره به فعالیت کارگروه وقف در چارچوب سند ملی بازآفرینی شهری، تسریع در دستیابی به اهداف، راهبردها، سیاست ها را نیازمند احصاء دقیق مسائل و مشکلات املاک و اراضی وقفی در سطح شهری و محلی و طرح آنها در کارگروه های استانی و ملی دانست.

در پایان ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون ارائه برنامه عملیاتی کارگروه وقف، مقرر گردید طی نشست مشترک پیش نویس تفاهم نامه همکاری فی مابین شرکت بازآفرینی شهری ایران، بانک مسکن و سازمان اوقاف و امور خیریه تنظیم گردد. همچنین مقرر گردید از طریق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری های کشور، نسبت به احصاء مسایل و مشکلات مرتبط با اوقاف در محلات ناکارآمد شهری در شهرهای پایلوت اقدام گردد و سازمان اوقاف و امور خیریه نیز نسبت به تهیه پیش نویس بسته تشویقی جهت طرح و بررسی در جلسات آتی اقدام نماید.

Read more