معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در نشست ستاد بازآفرینی شهری پایدار استان البرز با اشاره به رشد شتابان مهاجرت جمعیت در  5 و 6 دهه گذشته اظهار داشت: این اتفاق ویژه کشور ما نیست و بصورت جهانی است .

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، سید محمد پژمان با اشاره به اینکه در گذشته مراکز خدمات رسان شهری و موضوعات مربوط به اشتغال در مراکز شهرهای بزرگ، متمرکز بوده اند گفت: انتقال و جابجا شدن جمعیت بدون برنامه ریزی اصولی و مناسب باعث اختلال در زندگی مردم و جامعه می شود.

مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: اگر امروزه مدیریت شهری قادر نباشد در روند جابجایی و مهاجرت جمعیتی تاثیر گذار باشد، باید به سمت جلوگیری از مهاجرت جمعیت حرکت کند.

پژمان با اشاره به اینکه جابجائی های بدون برنامه ریزی، باعث خالی شدن جمعیت در یک منطقه می شود و  این امر به نفع و صلاح آمایش سرزمین کشور نیست، گفت: مهاجرت و جابجایی های جمعیتی بدون اراده و بدون مطالعه باعث مشکلات و گرفتاری های زیادی برای جامعه به همراه دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه دولت در چهار دهه گذشته با فراهم کردن امکانات رفاهی و خدماتی در روستاها و شهرهای کوچک تلاش کرده است تا انگیزه جابجایی در بین مردم را کاهش دهد و مهاجرت را معکوس کند، گفت: متاسفانه تا کنون مهاجرت معکوس در کشور اتفاق نیفتاده است.

او افزود: متاسفانه در گذشته به خاطر تفکیک اراضی و ساخت و ساز های غیر مجاز توسط مهاجرین، امروزه شاهد مساحت زیادی از جمعیت و بناها در حاشیه شهرها هستیم.

پژمان با اشاره به اینکه استان البرز درکریدور تمامی فعل و انفعالات استان های غربی و شمالی قرار دارد، گفت: استان البرز بدلیل قرار گرفتن در کنار استان تهران، جذابیت زیادی برای اشتغال زایی دارد.

 او با اشاره به اینکه استان البرز نیازمند به یک مدیریت هوشمند، هوشیار و به روز است گفت: مدیران استان باید با تسلط به اوضاع، نیازهای گروه ها و جوامع مخاطب در استان را مشخص و متناسب با آنها برنامه ریزی کنند.

پژمان با بیان اینکه دولت به تنهایی قادر به حل مسائل و مشکلات سکونتگاه های غیررسمی نیست گفت: ما در وهله اول باید هوشیار باشیم و اجازه ندهیم که مهاجرت و به تبع آن سکونتگاه های غیررسمی افزایش پیدا کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه تاکید کرد: بافت های فرسوده شهری مجموعه ای از مشکلات متعدد در همه زمینه ها می باشد که نیازمند یک مدیریت هوشمند  و عزم ملی است.

پژمان با بیان اینکه مدیران شهری باید از راه حل های محلی نیز برای پیشبرد کار بازآفرینی شهری  استفاده نمایند. گفت: با قواعد، فرمول ها و سیاست های عمومی و کلی دولتی همیشه نمی توان مسائل و مشکلات را حل کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بناها در بافت های ناکارآمد شهری باید مقاوم شوند گفت: در کنار مقاوم سازی بناها، باید مشکلات و معضلات زیر ساختی و روبنایی در بافت های ناکارآمد شهری مرتفع گردد.

مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه در گام اول در محلات هدف بازآفرینی شهری باید مطالعات تفصیلی دقیق اجرایی در بافت های ناکارآمد شهری صورت گیرد گفت: مهندسان مشاور باید مطالعات دقیق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در محلات هدف داشته باشند تا سرانه خدمات و  امکانات و در این محلات به یک وضعیت نسبی مطلوب برسد و بتوانند رضایت مندی ساکنین را کسب نمایند.

او اظهارداشت:  مطالعات اقتصادی، پروژه های بازآفرینی شهری باید شرایطی ایجاد کند، که از نظر کیفیت زندگی و اقتصادی ساکنین محلات هدف بازآفرینی شهری  را در وضعیت مطلوب قرار دهند و به  وضعیت  پایداری افراد و خانوارها در این مناطق کمک کنند.

پژمان گفت: بافت های ناکارآمد شهری باید به سطحی از برخورداری ارزش، منزلت شهری، اجتماعی برسند که ارزشمند شوند که براساس آن کیفیت زندگی در محلات ناکارآمد شهری افزایش یابد.

مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه مدیران شهری باید مهندسان مشاور با تجربه و توانمند در محلات هدف بازآفرینی شهری در کنار خودشان داشته باشند تاکیدکرد : باید گروه  طراح و برنامه ریز به صورت دائم و به عنوان اتاق فکر در کنار مدیران شهری قرار گیرند که هر زمان در شهر مسائل و مشکلی پیش آید، راهکارهای مناسب ارائه دهند.

پژمان با بیان اینکه برنامه های جامع تفصیلی عملیاتی و اجرایی، به عنوان مهمترین سند مدیریت شهری تلقی می شود، گفت: مدیران شهری برای هر هزینه ای در شهر، پول دارند اما برای تشکیل اتاق فکر ، مطالعه و غیره پول ندارند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تشکیل هیئت های اجرایی بازآفرینی شهری در استان ها گفت: هیئت اجرایی بازآفرینی شهری استان ها متشکل از معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ، مدیرکل راه و شهرسازی و شهردار است و هرگونه تصمیم گیری در زمینه بازآفرینی سکونتگاه‌های غیر رسمی و بافت‌های ناکارآمد برعهده این هیئت ها خواهد بود. البته  فعالیت این هئیت ها در زیر چتر استاندار می باشد.

او با بیان اینکه شهردار شهرها به عنوان عمود خیمه هر شهر محسوب می شوند گفت: اساسا مدیریت شهرها با شهرداری ها است و اگر دولت در کنار شهرداری ها قرار گرفته اند، نقش حمایت کنند و پشتیبان را دارند.

مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران اظهارداشت: هیئت های اجرایی بازآفرینی شهری در محدوده ها و محله های هدف نوسازی شهری، باید پروژه های بازآفرینی شهری با اولویت بندی عملیاتی کنند.

او با بیان اینکه ضرورت انجام پروژه های بازآفرینی شهری بستگی به مشارکت جدی ساکنان در این مناطق دارد، گفت: تا زمانی که اراضی در بافت های ناکارآمد شهری ارزش پیدا نکند،ساکنین و سرمایه گذاران، راغب به نوسازی و  سرمایه گذاری نخواهند بود.

پژمان در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه مدیران شهری باید از تمامی ظرفیت مطالعه و مهندسان مشاور برای اقتصادی کردن پروژه های بازآفرینی شهری و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان استفاده کنند،گفت: دولت تمامی ظرفیت های خود را برای اجرای برنامه های بازآفرینی شهری در اختیار هیئت های اجرایی بازآفرینی شهری در استانها قرار داده است.

 

 

 

 

 

Read more