علی پیراینده شهردار نطنز در نخستین جلسه ستاد بازآفرینی بافت فرسوده شهرستان نطنز گفت: با مصوبه ستاد بازآفرینی شهری شهرستان نطنز ، طرح اقدام مشترک احیاء بافت فرسوده محله قصبه نطنز و اعتبار آن در دستور کار همه دستگاه های مرتبط قرار خواهد گرفت.

Read more