خانه گفتمان شهر تهران به مناسبت سی و هفتمن سالگرد شکست حصر آبادان نشست "جنگ و شهر" را برگزار می کند.

به گزارش روابط شرکت بازآفرینی شهری ایران، نشست "جنگ و شهر" امروز چهارشنبه، مورخ 97.7.4 راس ساعت 17 در خانه گفتمان شهر تهران برگزار می شود.

در این نشست سید محمدعلی شریف النسب از نگاه یک فرمانده ارتش، حسین علایی از نگاه یک فرمانده سپاه، فریدون مجلسی از نگاه یک دیپلمات و مهرزاد ارشدی از نگاه یک عکاس روزهای جنگ را روایت می کنند.

علاقمندان برای حضور در این نشست می توانند به نشانی میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، پلاک 514، خانه گفتمان شهر تهران مراجعه کنند.

 

Read more