wrapper

 • معاون وزیر راه و شهرسازی در چهارمین نشست روسای کارگروه های ذیل ستاد ملی بازآفرینی شهری خبرداد: کاهش هزینه‌های نوسازی و بازآفرینی املاک و اراضی وقفی در محلات ناکارآمد شهری با همکاری سازمان اوقاف / لزوم بازنگری بانک ها در نحوه پرداخت وام به املاک وقفی

  معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در چهارمین نشست روسای کارگروه های ذیل ستاد ملی بازآفرینی شهری بر لزوم توجه به مغایرت های موجود در املاک و اراضی وقفی با طرح های توسعه شهری از جمله جامع و تفصیلی تاکید کرد.

  به گزارش خبرنگار روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، سید محمد پژمان، دراین نشست که با ارائه گزارش اقدامات و برنامه های کارگروه وقف همراه بود، با انتقاد از مسائل و چالش های رویه ای و قانونی پیرامون بازآفرینی املاک و اراضی وقفی در محدوده های ناکارآمد شهری اظهارداشت: نوسازی و تجمیع واحدهای مسکونی وقفی که اصلی ترین موضوع ستاد ملی بازآفرینی شهری در این حوزه می باشد، نیازمند بازنگری جدی به منظور کاهش هزینه ها می باشد تا امکان نوسازی توسط مردم صورت گیرد.

   معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به عدم تخصیص وام نوسازی به واحدهای مسکونی واقع در اراضی وقفی توسط بانک ها، خواستار تدوین تفاهم نامه های همکاری مشترک فی مابین شرکت بازآفرینی شهری ایران، سازمان اوقاف و امور خیریه و بانک مسکن به منظور ارائه تسهیلات به پلاک های وقفی در محدوده‌های ناکارآمد شهری شد.

  مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به راه اندازی دفاتر تسهیل گری و نهادهای توسعه محله در بافت های ناکارآمد شهری توسط وزارت کشور، شهرداری ها و شرکت بازآفرینی شهری ایران، حضور نمایندگان ادارات استانی اوقاف و امور خیریه در محلات دارای مشکلات وقفی به منظور آشنایی واقفان و متولیان وقف و ساکنین به ضوابط و مقررات شهرسازی و آگاهی و شناخت مدیران اجرایی امور شهری از احکام و مقررات وقف را تسهیل کننده موضوع بازآفرینی در این محدوده ها دانست.

  معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه یکی دیگر از مشکلات اصلی موقوفات کشور را نامشخص بودن نقش و جایگاه وقف در سازمان هایی همچون شهرداری ها، ادارات راه و شهرسازی و نهادهای مرتبط با فعالیت های عمرانی وقف اشاره کرد.

   پژمان در پایان سخنان خود خواستار برگزاری جلسه بعدی با حضور نمایندگان شرکت بازآفرینی شهری ایران، سازمان اوقاف و امور خیریه، شهرداری تهران، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، سازمان برنامه و بودجه و بانک مسکن بمنظور دسته بندی مسائل و مشکلات موقوفات در محلات ناکارآمد شهری، شناسایی دقیق رقبات وقفی در داخل و خارج از محدوده قانونی شهرها و بافت های ناکارآمد شهری و کاربری ها آنها به منظور تصمیم گیری صحیح و جلوگیری از تضاد با منافع موقوفات شد.

  محمد آئینی عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز در این نشست ضمن اشاره به فعالیت کارگروه وقف در چارچوب سند ملی بازآفرینی شهری، تسریع در دستیابی به اهداف، راهبردها، سیاست ها را نیازمند احصاء دقیق مسائل و مشکلات املاک و اراضی وقفی در سطح شهری و محلی و طرح آنها در کارگروه های استانی و ملی دانست.

  در پایان ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون ارائه برنامه عملیاتی کارگروه وقف، مقرر گردید طی نشست مشترک پیش نویس تفاهم نامه همکاری فی مابین شرکت بازآفرینی شهری ایران، بانک مسکن و سازمان اوقاف و امور خیریه تنظیم گردد. همچنین مقرر گردید از طریق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری های کشور، نسبت به احصاء مسایل و مشکلات مرتبط با اوقاف در محلات ناکارآمد شهری در شهرهای پایلوت اقدام گردد و سازمان اوقاف و امور خیریه نیز نسبت به تهیه پیش نویس بسته تشویقی جهت طرح و بررسی در جلسات آتی اقدام نماید.

  Read more
 • معاون وزیر راه و شهرسازی در دومین نشست روسای کارگروه های ذیل ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار: قوه قضاییه مانع خرید و فروش مسکن با اسناد قول نامه ای شود

  دومین نشست مشترک روسای کارگروه های ذیل ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با تاکید بر برنامه های سال 1398 کارگروه پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد شهری در شرکت بازآفرینی شهری ایران برگزار شد.

  به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه 1100 محله اسکان غیررسمی با جمعیتی بالغ بر 11 میلیون نفر وجود دارد، افزود: تمام نهادهای دولتی و حاکمیتی به منظور ساماندهی این سکونتگاه ها بسیج شده اند. البته موضوع مهاجرت فی النفسه منفی نیست بلکه عدم مدیریت صحیح منابع و امکانات در مبداء و مقصد مهاجرین و همچنین عدم برنامه ریزی در خصوص جابجایی های جمعیتی مشکل اصلی نظام اسکان است.

  سید محمد پژمان ضمن انتقاد از عدم وجود نظام اطلاعاتی جامع و یکپارچه از جابجایی های جمعیتی و محل کار و فعالیت مهاجرین خواستار تعیین مرجع و نهادی رسمی به منظور پایش و رصد جابجایی های جمعیتی شد.

  او  پایه و اساس اتفاقات در محدوده های اسکان غیررسمی را موضوع زمین و تفکیک غیرقانونی و غیررسمی اراضی به صورت قولنامه ای دانست و خواستار تعیین تکلیف اسناد قولنامه ای و ممانعت از استفاده از اسناد قولنامه ای در خرید و فروش اراضی از طریق قوه قضائیه شد.

  مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران همچنین خواستار اختیار بیشتر به شهرداری ها در خصوص موضوع ماده 100 و مدیریت ساخت و سازها در محدوده شهرها شد.

  پژمان با توجه به مباحث طرح شده توسط رئیس کارگروه پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد، از سایر کارگروه ها درخواست کرد در اقدامی مشابه نسبت به تهیه و تدوین برنامه ها و اولویت های هر کارگروه در سال 1398 اقدام کنند تا ضمن بررسی و جمع بندی برنامه ها در دستور کار ستاد ملی بازآفرینی شهری قرار گیرد.

  در ادامه علوی مقدم، معاون عمران و بهسازی شرکت بازآفرینی شهری ایران، هدف از این جلسه را بهره برداری از ظرفیت های موجود کارگروه ها در سطح ملی و سطح استانی و نقش مشورتی و فکری آنها برای ستاد ملی دانست.

  در بخش دیگری از این نشست، ساوری، رئیس کارگروه پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد شهری گزارش عملکرد کارگروه در سال 1397 و برنامه عملیاتی کارگروه در سال 1398 را ارائه کرد.

  وی راهبردهای اصلی کارگروه را در دو بخش اقدامات در مبدا و مقصد عنوان کرد و افزود: در راهبرد اول اقدامات کارگروه در سه گروه مدیریت یکپارچه منابع آب و خاک، حرفه آموزی و توسعه صنایع دستی، بومی و گردشگری (اکوکمپ و...) متمرکز شده است. در راهبرد دوم اقدامات کارگروه شامل تمرکز و اولویت بخشی به پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی و دولتی و رفع تصرف از اراضی و انفال عمومی، پیگیری اجرای ماده 9 قانون حدنگار (کاداستر)، پیگیری اجرای طرح کمربند سبز شهری. محدودسازی عوامل و عناصر دخیل در پدیده تخریب و تصرف اراضی ملی و دولتی (زمین خواری) با تمرکز بر مشاورین املاک غیرقانونی و تشدید کنترل و نظارت بر آنها تدوین شده است.

  ساوری همچنین تکمیل و به روزرسانی دستورالعمل اجرایی شماره 1 نحوه فعالیت کارگروه های استانی و تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی شماره 2 با تمرکز بر اقدامات توانمندسازی جامعه روستایی در خطر تخریب و مهاجرت های دسته جمعی و پیگیری اجرای بند6 مصوبات جلسه 116 شورای اجتماعی کشور درخصوص انتخاب 31 شهرستان (در هراستان، یک شهرستان) به عنوان نقطه حاد و بحرانی، به منظور تخصیص منابع و هدایت برنامه های دستگاه های عضو شورای اجتماعی به سمت این شهرستان ها را از دیگر برنامه های کارگروه پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد در سال 1398 دانست.

  در پایان مقرر شد، رئیس کارگروه پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد شهری ظرف مدت 72 ساعت کاری برنامه های اولویت دار سال جاری خود را در حوزه پیشگیری به صورت جزئی و عملیاتی با تعیین نقش و سهم هر دستگاه، زمان اجرا، بودجه مورد نیاز تدوین و به دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار ارسال کند تا نسخه ای از آن در اختیار سایر کارگروه ها به منظور بررسی و اظهار نظر قرار گیرد.

  همچنین سایر کارگروه ها در اقدامی مشابه نسبت به تهیه و تدوین برنامه ها و اولویت های هر کارگروه در سال 1398 اقدام کنند تا ضمن بررسی و جمع بندی برنامه ها در جلسات بعدی در دستور کار جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار قرار گیرد.

  دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری بر حسن اجرای برنامه ها و اولویت های مصوب نظارت عالیه را به عمل آورد و گزارش فعالیت های کارگروه ها و اجرای برنامه ها را مستمراً به ستاد ملی ارائه کند.

  Read more

سامانه های عمومی

سامانه های ستادی

درباره ما

هسته اولیه شرکت بازآفرینی شهری ایران در سال 1364 با تاسیس دفتر بهسازی بافت شهری در حوزه معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی سابق شکل گرفت. بعدها و به منظور پیش‌نگری، پیش‌گیری و درمان مسائل مورد اشاره و با رسالت تجدید حیات شهری و نیل به شهر پایدار و مشارکتی، سازمان عمران و بهسازی پدید آمد.

بیشتر بدانید . . .

 

آمار سایت

Today517
Yesterday638
Total812321

Visitor Info

 • IP: 3.234.208.66

1398-11-28

اطلاعات تماس

آدرس : تهران، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدامی، شماره 51

تلفن : 87571

نمابر : 88779892

پیامک : 30008612

پست الکترونیکی : info@udrc.ir