در حاشیه نهمین اجلاس مجمع جهانی شهری در کوالالامپور مالزی نشست مشترک سه جانبه معاون دبیر اجرایی هبیتات و رییس دفتر فوکوکا و سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و رییس کارگروه بهسازی شهری آسیا  اقیانوسیه برگزار شد.

به گزارش دبیرخانه کارگروه بهسازی شهری آسیا – اقیانوسیه  در این نشست مهندس عشایری ضمن مروری بر برنامه ها و اقدامات دفتر هبیتات در ایران و ابراز خرسندی از اقدامات انجام شده به تشریح سیاست های ملی دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص مسایل شهری با تاکید بر سیاست باز آفرینی شهری در ایران در چارچوب سند ملی باز آفرینی شهری پرداختند

سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با شاره به ساختار و ترتیبات نهادی و مدیریتی سیاستگذاری بازآفرینی شهری در سطوح ملی،میانی و محلی اظهار داشت : طرح موضوع اندیشه ایران شهری به عنوان یک رویکرد قابل توجه در همکاری های کشورهای  منطقه با توجه به حوزه تمدنی و فرهنگی مشترک مورد توجه قرار گرفته است .

رییس کارگروه بهسازی شهری آسیا  اقیانوسیه  با اشاره به  میزبانی دولت جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری اجلاس هفتم وزرای مسکن و شهرسازی آسیا و اقیانوسیه در سال  1397 خواستار همکاری بیشتر و حمایت همه جانبه هبیتات از این رویداد بین المللی شد.

در ادامه نشست خانم عایشه معاون دبیر اجرایی هبیتات ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص تدوین سیاست ملی باز آفرینی شهری  و توجه به رویکرد یکپارچه سازی برنامه ها و اقدامات دستگاههای دولتی و غیر دولتی برگزاری اجلاس وزرای مسکن و شهرسازی آسیا و اقیانوسیه را اقدامی مهم برای آشنایی کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه و انتقال و تبادل  تجارب مرتبط عنوان نموده و حمایت همه جانبه هبیتات را اعلام نمودند.در ادامه اقای کوراساوا رییس دفتر منطقه ایی هبیتات در فوکوکای ژاپن نیز ضمن ابراز خرسندی آمادگی خود را جهت حضور در اجلاس هفتم وزرای مسکن  و شهرسازی وزرای آسیا – اقیانوسیه در تهران اعلام نمودند.

گفتنی است در نشست مذکورآقای مقدم رییس دفتر هبیتات در ایران ،دکتر مجید روستا عضو هیات مدیره و دبیر کارگروه،  دکتر فردانش (دبیر کمیته علمی کارگروه)و مهندس پیروز  مشاور و عضو  کمیته علمی  کارگروه و علی قائدی معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز حضور داشتند.

Read more