رییس مجلس شورای اسلامی در پیامی عدم اخذ سیاست های و تدابیر جدی و سریع مدیریتی (کالبدی و غیرکالبدی) تحقق و توسعه پایدار شهری را غیرممکن اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، همایش بررسی تجارب بازآفرینی شهری در محله ها و محدوده های هدف ایران با محوریت سبزوار امروز در شهرستان سبزوار برگزار شد. در ابتدای این مراسم پیام علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی توسط حسین سبحانی، نماینده مردم شهر سبزوار در مجلس شورای اسلامی قرائت شد.

در متن این پیام آمده است: امروزه بخش قابل توجهی از بافت های قدیمی و حاشیه ای شهرها چهره و سیمای مناطق را به وضعیتی نامطلوب و تاسف برانگیز تبدیل کرده است و در صورت عدم اخذ سیاست های و تدابیر جدی و سریع مدیریتی (کالبدی و غیرکالبدی) تحقق و توسعه پایدار شهری غیرممکن خواهد بود. بنابراین برای ساماندهی این بافت اخذ سیاست ها و راهبردهای واقع بینانه در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی در راستای تجدید حیات آنها سرنوشت ساز خواهد بود و این همایش می تواند بستری برای ارائه راه حل این مشکلات بوده، تا از گسترش این مسائل به سایر نقاط شهری در کشور جلوگیری شود.

همچنین در ادامه آمده: انجام برنامه های بازآفرینی شهری با توجه به اینکه به توسعه شهرها، ارتقا کیفیت زندگی شهری، مشارکت شهروندی، محله گرایی، هویت گرایی و در نهایت توسعه پایدار شهری و منطقه ای تاکید می کند و به نوعی تحول و تکامل نسبت به برنامه های پیشین عرصه برنامه ریزی شهری را نشان می دهد، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه این پیام اضافه کرده است: بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری گامی اساسی برای تحقق اهداف عدالت اجتماعی و توسعه پایدار شهری که به عنوان یکی از بستر های تبلور اقتصاد مقاومتی در شهرها همراه و هم گام با مشارکت های مردمی و بخش غیردولتی است، در جهت رفع چالش ها و کاهش مشکلات موجود و ارتقا کیفیت زندگی در شهرهای میانی و کلان شهرها مطرح است.

همچنین در این پیام ذکر شده است: همایش حاضر می تواند مدخلی برای کمک به راهکارهای نظری بازآفرینی شهری و تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران در حوزه مدیریت و برنامه ریزی شهری کشور باشد و همچنین مسیر تحقق مولفه های توسعه پایدار شهری و منطقه ای، که دغدغه همه متخصصان، مدیران و برنامه ریزان شهری کشور است، را تسهیل می کند.

در پایان این پیام آمده است: برگزاری همایش، بررسی تجارب بازآفرینی شهری در محله ها و محدوده های هدف ایران (با تاکید بر تجربه سبزوار) در واقع فرصت مغتنمی در جهت بهره مندی از تجربیات و نقطه نظرات تمامی کارشناسان و صاحب نظران در امر بازآفرینی شهرها و تدوین نقشه راه در این بخش است.

Read more