معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تشکیل هیئت اجرایی، از تمرکز تصمیم گیری و سیاست گذاری در حوزه بازآفرینی در استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران سید محمد پژمان گفت: کمبود سرانه های خدماتی یکی از عمده ترین نارسایی ها در بافت های ناکارآمد شهر کرمانشاه به شمار می آید.

وی در سفر به استان کرمانشاه با بیان مطلب فوق اظهارداشت: خوشبختانه در خصوص جبران سرانه های خدماتی در شهر کرمانشاه، اقدامات عمرانی از گذشته شروع شده است.

پژمان در خصوص پروژه های نیمه کاره خدمات رسانی در محلات هدف شهر کرمانشاه گفت: تصمیم بر این شد، مسئولان استانی با منابع ای که در اختیار دارند؛ هرچه سریعتر پروژه های نیمه تمام را تمام کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اثر بخشی بیشتر در منابع و اعتبارت در خصوص پروژه های نیمه کاره در استان کرمانشاه گفت: تصمیم براین شد، پروژه های نیمه کاره مجدد مورد ارزیابی قرار گیرد و پروژه های که اثر بخشی بیشتری در محلات هدف دارند، برای اجرا انتخاب شوند.

پژمان با بیان اینکه با تعیین هیئت اجرایی بازآفرینی در استان ها، شاهد شتاب بیشتر اجرای بازآفرینی در استان ها خواهیم بود، گفت: شتاب بخشی به بازآفرینی نیازمند ساز و کار جدید است که به سرعت تصیم گیری و کوتاه تر شده زمان کمک کند.

مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در خصوص هیئت اجرایی بازآفرینی استان کرمانشاه گفت: معاون امور عمرانی استانداری، مدیرکل راه و شهرسازی استان و شهردار کرمانشاه اعضای هیئت اجرایی بازآفرینی استان کرمانشاه هستند.

پژمان افزود: براساس پروتکلی، تمامی اختیارات شرکت بازآفرینی شهری ایران در استان کرمانشاه به این هیئت اجرایی تنفیض شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر تمامی منابعی که از قبل در اختیار استان بوده و منابعی جدیدی که برای این استان اختصاص داده می شود، برای تصمیم گیری، سیاست گذاری و برنامه ریزی در اختیار این هیئت اجرایی قرار گرفته است.

مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه با امضای بنده و استاندار کرمانشاه، ابلاغ اعضای هیئت اجرایی صادر شده است، گفت: از این پس در حوزه بازآفرینی همه اختیارات در رابطه با سیاست گذاری، برنامه ریزی و مصارف منابع و اعتبارات، متمرکز در هیئت اجرایی بازآفرینی استان خواهد بود.

پژمان با اشاره به بازدیدی که از محلات هدف بازآفرینی شهرکرمانشاه داشت، گفت: با توجه به اینکه بعضی از مناطقی که توسعه پیدا کردند و مناطقی که وضعیت حاشیه دارند و روستاهای که به لحاظ زمانی توسعه پیدا کرده اند، پیشنهاد شده است که کمربند داخلی شهر که دسترسی نقاط مختلف را به هم آسان کند و این مناطق رونق بیشتری داشته باشند، ساخته شود. همچنین تصمیم براین شد تا مهندسان مشاور شهرساز و متخصصان ترافیک در این رابطه مطالعات دقیق و  فنی داشته باشند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه با مکانیزم جدید، همه تصمیم گیری ها در حوزه بازآفرینی، در استان متمرکز خواهد بود، گفت: هیئت اجرایی بازآفرینی شهری در استان ها تمرین مدیریت واحد است و ما انتظار داریم با حمایت نماینده عالی دولت، شخص استاندار، قادر باشیم با تعیین هیئت اجرایی و مدیر اجرایی تمامی دستگاه های استان، فعالیت های خدماتی خودشان را در محلات هدف متمرکز کنند.

Read more