مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه در برنامه بازآفرینی کمترین میزان تصدی برای دولت و نهادهای عمومی در نظر گرفته شده تاکید کرد: نابسامانی مسکن مهمترین نارسایی بافت‌های فرسوده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، سید محمد پژمان، نارسایی عمده در بافت فرسوده را در حوزه سکونت و نابسامانی وضعیت مسکن اعلام کرد و گفت: قطعاً این مسئله به دلیل عدم تکمیل زیرساخت‌ها و سرانه‌های خدماتی در این نواحی بوده که با توجه به رویکرد دولت دوازدهم و مشوق‌های تهیه شده تلاش داریم مردم را وارد میدان کرده و در این حوزه فعال کنیم.

وی با اشاره به اینکه استحکام بناها بویژه در زمان بروز حوادث از اولویت‌های اصلی رسیدگی به وضعیت بافت های فرسوده و ناکارآمد است، اظهار داشت: در صورتی که مشکل سکونتی افراد در محلات هدف برطرف شود با توجه به مقررات تدوین شده سایر خدمات به کمک دستگاه‌های خدمات‌رسان تأمین و این مناطق به طور همزمان بهسازی می‌شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: تلاش داریم سرانه‌های خدماتی در مناطق هدف را حداقل به میانگین موجود در شهرها برسانیم. دولت در این مورد مشوق‌های خوبی را در نظر گرفته که تخفیف ۵۰ درصدی در سود وام، ارائه ودیعه مسکن به عنوان وام برای رهن و اجاره ساکنانی که قصد نوسازی واحدهای مسکونی خود را دارند و همچنین ارائه پروانه رایگان و یا تخفیف ویژه از سوی شهرداری در صدور پروانه از جمله آن‌ها به شمار می‌رود.

پژمان در ادامه تاکید کرد که ما قصد تصمیم‌گیری برای مردم را نداریم بلکه تلاش داریم مردم را به کمک مشوق‌های در نظر گرفته شده وارد میدان کنیم. مدیریت شهری پایه و اساس برنامه‌های ما در حوزه نوسازی محلات است که باید با کمک سایر دستگاه و پشتیبانی ما در این مسیر جلودار بوده و انگیزه‌ای برای سایر بخش‌ها باشد.

وی با اشاره به این نکته که در برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار کمترین میزان تصدی برای دولت و نهادهای عمومی مانند مدیریت شهری در نظر گرفته شده است، ابراز داشت: در این مسیر از کمک افرادی با تجربه و صاحب دانش به عنوان کارگزار، تسهیل‌گر و توسعه‌گر نیز بهره‌مند شده و می‌خواهیم تا این افراد با درنظر گرفتن ظرفیت اقتصادی و اجتماعی محلات و خواسته‌ها و مطالبات واقعی مردم برنامه‌ای را تدوین و نقشه راه در این حوزه قرار دهند تا کار با سرعت بیشتری پیش رود.

Read more