سرپرست اداره کل تسهیلات تبصره ای بانک مسکن، از پرداخت ۴ هزار و ۹۹۴ فقره تسهیلات مشارکت مدنی از محل قرارداد عاملیت به موضوع بازآفرینی شهری در سراسر کشور از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه سالجاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران رضا صالحی شهرابی سرپرست اداره کل تسهیلات تبصره ای بانک مسکن با بیان اینکه از ابتدای سال تا پایان مهرماه متقاضیان دریافت تسهیلات مشارکت مدنی از سوی شرکت بازآفرینی شهری ایران به شعب بانک مسکن در سراسر کشور معرفی شده اند، به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: از مجموع واحدهای معرفی شده تاکنون، 4 هزار و 994 واحد به مرحله انعقاد قرارداد رسیده اند.

سرپرست اداره کل تسهیلات تبصره ای بانک مسکن ادامه داد: ارزش ریالی تسهیلات منعقد شده برای واحدهای مسکونی واقع در محدوده بافت فرسوده معادل 281 میلیارد و 432 میلیون و 400 هزار تومان بوده که از این رقم تا 28 مهرماه امسال، رقمی معادل 127 میلیارد و 659 میلیون و 637 هزار و 400 تومان به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده است.

 صالحی با تاکید بر آنکه یکی از مهم ترین سیاست های اعتباری بانک مسکن در سال جاری حمایت از تولید و عرضه مسکن ارزان در بافت های فرسوده محلات هدف و کمک به جریان نوسازی و بازآفرینی شهری در قالب اجرای طرح اقدام تولید ملی مسکن است، گفت: مذاکراتی با بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی در بافت فرسوده در حال انجام است تا بتوان از این پس پرداخت تسهیلات بدون نیاز به پرداخت یارانه از سوی دولت انجام شود.

سرپرست اداره کل تسهیلات تبصره ای بانک مسکن همچنین افزود: با توجه به افزایش هزینه های ساخت وساز و توجه ویژه دولت و بانک مسکن برای حمایت از تولید و عرضه مسکن در بافت های فرسوده، مذاکرات اولیه ای با بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی برای افزایش سقف تسهیلات مشارکت مدنی در این مناطق انجام شده است.

سرپرست اداره کل تسهیلات تبصره ای بانک مسکن با  اشاره به مشکلات برخی از متقاضیان برای انعقاد قرارداد با بانک مسکن جهت اخذ تسهیلات نوسازی در بافت های فرسوده گفت: برخی از متقاضیان برای دریافت تسهیلات علاوه بر مشکلاتی همچون بدهی معوق بانکی و... قبل از 20 درصد پیشرفت فیزیکی پروژه، برای انعقاد قرارداد به شعب بانک مراجعه می کنند این در حالی است که پروژه های ساختمانی برای دریافت تسهیلات مشارکت مدنی باید حداقل به مرحله 20 درصد پیشرفت فیزیکی رسیده باشند.البته با توافق هایی که با شرکت بازآفرینی شهری ایران انجام شده است مقرر گردید مراحل اولیه و انجام تشریفات اداری تشکیل پرونده به متقاضیان انجام شود تا در عقد قرارداد نهایی به محض حصول 20 درصد پیشرفت فیزیکی پروژه تسریع گردد. در عین حال، از آنجاکه بخش عمده پروژه های ساختمانی محدوده بافت فرسوده، از طریق تجمیع چند پلاک انجام می شوند، به دلیل زمان بر بودن پروسه تجمیع پلاک ها، به طور معمول زمان اخذ تسهیلات مشارکت مدنی از بانک طولانی می شود.

Read more