نشست های تخصصی

تاریخ انتشار : _ تعداد بازدید:

نشست چهارم از دفتر دهم برگزار شد.

1395/06/10

نشست هم اندیشی بهسازی پیرامون حرم مطهر با اساتید و متخصصان در شرکت مادر

1395/06/08

هم اندیشی با حرفه مندان و دانشگاهیان پیرامون بهسازی حرم مطهر امام رضا

1395/06/03

نشست شصت و سوم برگزار شد.

1395/06/01

نشست چهارم از دفتر دهم برگزار می‌شود.

1395/06/01

نشست هم‌اندیشی جامعه حرفه‌ای و دانشگاهیان برگزار می‌شود.

1395/05/27

نشست آخر از دفتر نهم سلسله نشست‌های موضوعی برگزار شد.

1395/05/26

برنامه پیاده گردی و بازدید از مرکز تاریخی تهران

1395/05/17

نشست جمع‌بندی دفتر نهم برگزار می‌شود.

1395/05/17

نشست سوم از دفتر نهم سلسله نشست‌های موضوعی برگزار شد.

1395/05/12

بعدی 1 2 3 4 5  ... قبلی