نشست های تخصصی

تاریخ انتشار : _ تعداد بازدید:

نخستین نشست سال 96 شرکت مادرتخصصی برگزار شد

1396/02/04

هر اقدامی در زمینه «معماری راه» باید از منظر ایمنی صورت گیرد

1395/12/10

تدوین بسته الزام‌آور «معماری منظر راه» برای متولیان توسعه و نگهداری جاده‌های کشور

1395/12/10

توسعه پایدار در ساخت راه‌های برون‌شهری، مستلزم توجه به راه‌های تاریخی است.

1395/12/10

ابنیه تاریخی در مسیر راه‌آهن به اقامتگاه تبدیل می‌شوند

1395/11/26

مروری بر ارزش های ماندگار و میراث فرهنگی در راههای کشور در چهارمین نشست معماری منظر راه

1395/11/26

راه به مثابه یک مفهوم و نه کالبد صرف

1395/11/26

مروری بر تجارب بهره‌برداری مجدد از میراث معماری وابسته به راه

1395/11/26

ریشه‌های «معماری راه» در ایران از کجاست؟

1395/11/26

نشست سوم از دفتر سیزدهم برگزار شد.

1395/11/16

بعدی 1 2 3 4 5  ... قبلی