نشست های تخصصی

تاریخ انتشار : _ تعداد بازدید:

ابنیه تاریخی در مسیر راه‌آهن به اقامتگاه تبدیل می‌شوند

1395/11/26

مروری بر ارزش های ماندگار و میراث فرهنگی در راههای کشور در چهارمین نشست معماری منظر راه

1395/11/26

راه به مثابه یک مفهوم و نه کالبد صرف

1395/11/26

مروری بر تجارب بهره‌برداری مجدد از میراث معماری وابسته به راه

1395/11/26

ریشه‌های «معماری راه» در ایران از کجاست؟

1395/11/26

نشست سوم از دفتر سیزدهم برگزار شد.

1395/11/16

محور «تهران – دیزین» پايلوت ساماندهی منظر راه شد

1395/11/06

ضوابط «منظر راه» در قاره‌ها را بشناسیم

1395/10/30

تاکید بر جلوگیری از یکنواختی ضوابط معماری راه

1395/10/29

سه حوزه مورد توجه «معماری راه» در ایران

1395/10/29

بعدی 1 2 3 4 5  ... قبلی