نشست های تخصصی

تاریخ انتشار : _ تعداد بازدید:

تسهیلگری، نقش مهم دولت در بازآفرینی شهری

1396/03/28

عملکرد بازآفرینی شهری در بافت های ناکارآمد شهری باید مورد ارزیابی قرار گیرد

1396/03/28

در بازآفرینی شهری، نقش دولت باید همراهی با ساکنان محله ها باشد

1396/03/28

توجه به اقدامات کالبدی یکی از سیاست های بازآفرینی شهری است

1396/03/24

بازآفرینی شهری به دنبال افزایش توانمندی‌های اقتصادی و اجتماعی شهروندان است

1396/03/23

گزارش تصویری - سلسله نشستهای موضوعی (دفتر چهارم )

1396/03/22

بازآفرینی شهری در حوزه مسکن، نیازمند انجام مطالعه و تحقیق است.

1396/03/06

تقویت جامعه مدنی و تشکل‌دهی ساکنان درون بافت‌ها، از ضروریات است.

1396/03/03

بهره گیری از تجربیات داخلی و خارجی در نوسازی مسکن مهم است

1396/03/03

سالانه باید 300 هزار واحد مسکونی تا افق 1405 در کشور نوسازی شود

1396/03/02

بعدی 1 2 3 4 5  ... قبلی