تازه های علمی

تاریخ انتشار : _ تعداد بازدید:

فراخوان ثبت نام در دوره‌ها و سمینارهای آموزشی گروه مطالعات نظام پیمانکاری

1394/06/29

کنفرانس نور در هنر، معماری و شهر سازی

همایش معماری، شهرسازی، عمران، گردشگری و توسعه پایدار

1394/01/31

هفتمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر راهبردهای توسعه شهری

1394/01/22

بزرگداشت استاد پرویز کلانتری

1394/01/22

همايش ملي بافت هاي فرسوده و تاريخي شهري: چالش ها و راهكارها

1394/01/18

كنفرانس ملي مهندسي معماري، عمران و توسعه كالبدي برگزار می شود

1393/09/01

كنفرانس ملي مهندسي معماري، عمران و توسعه كالبدي برگزار می شود

1393/09/01

متوسط عمر ساختمانهادر ايران 70 سال کمتر از استاندارد آن است.

1394/01/02

کنفرانس ملی تبلیغات محیطی در ایران، تهران اردیبهشت ماه 94 برگزار می شود

1393/09/01

بعدی 1 2 3 4 قبلی