شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

تاریخ انتشار : 1393/10/16 _ تعداد بازدید:8286

هسته اولیه شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در سال 1364 با تاسیس دفتر بهسازی بافت شهری در حوزه معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی سالق شکل گرفت. بعدها و به منظور پیش‌نگری، پیش‌گیری و درمان مسائل مورد اشاره و با رسالت تجدید حیات شهری و نیل به شهر پایدار و مشارکتی، سازمان عمران و بهسازی پدید آمد.

                                                                                                                      

            تاریخچه                                  محله ها و محدوده ها                               ساختار تشکیلاتی                                  روند کلی ماموریت ها      

                                                                                                    

                                موضوع فعالیت                               حوزه فعالیت                                    برنامه های کاری