معرفی مدیران و دانشگران

تاریخ انتشار : 1393/10/16 _ تعداد بازدید:12920

 مديرعامل

محمد سعيد ايزدي

محمد سعيد ايزدي

معاون وزير ، رئيس هيات مديره و مدير عامل شرکت

 تلفن :88779891

دور نگار : 88880178


هيات مديره

 
مجيد روستا امیرحسین قزوینی
عضو هيات مديره عضو هيات مديره
تلفن : 88880176 تلفن : 88779886
دور نگار : 87572345 دور نگار : 87572349
سید جواد میرحسینی هوشنگ عشایری 
عضو هيات مديره عضو هيات مديره
تلفن : 88880176

تلفن :88775496

دور نگار : 87572345

دور نگار:87572418


مشاورين


علی اصغر رشید   محسن مظفری
مشاور مدير عامل مشاور مدير عامل
و مسئول پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
تلفن : 88877955 تلفن :87573151
دور نگار : 88877955 دور نگار 

87572377

:

معاونين

   
سعید متمول
  افشين ميرزابابايي
 معاونت ساماندهی و بازآفرینی شهری پایدار
 معاونت فني و نظارت  معاونت توسعه مديريت و منابع
تلفن : 88779887 تلفن : 88779887 تلفن : 88779158
دور نگار : 88779887 دور نگار : 88779887 دور نگار : 87572321

مديران

 
منا عرفانيان سليم  فرهاد قلی زاده مجتبی نورپور
مديرکل دفتر مطالعات کاربردي و امور ترويجي  سرپرست دفتر نظارت بر امور اجرایی مدیرکل دفتر املاک و امور حقوقی
تلفن : 88875007 تلفن : 88779887 تلفن : 88677939
دور نگار : 88875007 دور نگار : 87572354 دور نگار : 87572363

 

   
زهرا اسکندري  بهروزملکی
غلامرضا توکلی
مدير کل دفتر طرح و برنامه و بودجه مدیر کل دفتر تجهيز منابع مالي، فني، اقتصادي و املاک ذیحساب و مدیر کل امور مالی 
تلفن : 88877954 تلفن : 88875554 تلفن : 88662676
دور نگار : 87572337 دور نگار : 87572337 دور نگار : 87572347

 

نریمان مصطفایی محمد مهدی نوروزیان محمد حسین اکبری
مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفزینی شهری پایدار مدیر کل دفتر ساماندهی و بازآفرینی شهری مدير کل دفتر منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه
تلفن : 88671911 تلفن : 8877916 تلفن : 88662676
دور نگار: 87572355 دور نگار : 88779160 دور نگار :

واحدهاي زيرمجموعه مديرعامل


     

یوسف غفوری

  عباس کرکه آبادی 
  سرپرست دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات سرپرست مدیریت حراست مدير کل دفتر مدير عامل و روابط عمومي
تلفن : 88789201 تلفن : 88877961 تلفن : 88877959
دور نگار : 87572336 دور نگار : 88662726 دور نگار : 87572340
     
     
     
تلفن :
تلفن :
تلفن :
دور نگار : دور نگار : دور نگار :