کارگروه تعیین شاخص های مناطق نابسامان شهری

تاریخ انتشار : 1393/02/10 _ تعداد بازدید:3620

 خلاصه اقدامات کارگروه بازنگری شاخص‌های تعیین محدوده‌ها و محلات هدف بازآفرینی پایدار شهری در سال 92

 

با توجه به ناکارآمدی شاخص‌های تعیین بافت‌های فرسوده شهری، موضوع بازنگری در شاخص‌های تعیین بافت‌های ناکارآمد مطابق جلسۀ مورخ 27/8/1392 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران واگذار شد.

. بر این اساس گام‌های عملیاتی این اقدام و برنامه زمان‌بندی اجرای آن تنظیم شد. به منظور اخذ نظرات جامعه حرفه‌ای،دانشگاهیان و مدیریت شهری، نشست‌های تخصصی برنامه‌ریزی شد و پیش نویس‌های تهیه شده در سه جلسه کمیتۀ فنی شورای عالی شهرسازی و معماری  ایران مطرح و نتیجه در همایشی با حضور جامعه حرفه‌ای و دانشگاهی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

طبق این برنامه با توجه به رویکردها و تجارب جهانیِ لزوم توجه به مسائل و مشکلات محلی ناکارآمدی شهری، دستورالعملی جهت شناسایی محدوده‌های نابسامان شهری تدوین شد که بر اساس مقتضیات محلی، شاخص‌های تعیین محدوده بومی شده و متناسب با ویژگی‌های محل تعریف شده‌اند و بر اساس گونه‌های مختلف بافت (تاریخی، فرسوده و سکونتگاه غیر رسمی) رویکرد مواجهه با هر گونه مشخص گردیده است.

در این راستا، با عنایت به سابقۀ انجام مطالعات قبلی در زمینۀ شاخص‌های فرسودگی توسط مهندسین مشاور شاران( به مدیریت سرکارخانم دکتر شفایی) انجام مطالعات و پژوهش موضوع فوق به ایشان محول گردید. اهم اقدامات انجام شده توسط شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری در این زمینه به شرح ذیل می‌باشد:

-   برگزاری نشست با جامعۀ حرفه‌ای، دانشگاهیان و مدیریت شهری در تاریخ 13/8/1392، 16/9/1392 و 9/10/1392 با حضور معاونت محترم حفظ و احیای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان نوسازی شهرداری تهران، سازمان نظام مهندسی ساختمان ایران، جامعه مهندسان مشاور، انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز، مهندسین مشاور و متخصصین این حوزه

-    تهیۀ پیش نویس اولیه بر اساس نتیجۀ نشست‌ها و اخذ نظرات مدیریت شهری و ارائه به کمیتۀ فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ 22/10/1392

-     تهیۀ ویرایش دوم پیش نویس و ارائه فرآیند انجام مطالعات به کمیتۀ فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ 4/12/1392

-    برگزاری همایش تخصصی با جامعۀ حرفه‌ای و دانشگاهیان در تاریخ 20/12/1392 با دعوت از اعضای محترم شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز، جامعه مهندسان مشاور- گروه معماری و شهرسازی،کانون مهندسان معماری دانشگاه تهران،انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران-علم و صنعت، انجمن تخصصی شهرسازی ایران، انجمن مفاخر علمی ایران، مرکز پژوهشی هنر معماری و شهرسازی نظر، انجمن معماری و شهرسازی شهر تاش، انجمن شهرسازی ایران، انجمن طراحان شهری، کمیته تخصصی معماری و طراحی شهری کلان شهرهای کشور، مؤسسه بین المللی مطالعات راهبردی معماری ایران، مرکز مطالعات حکمت، دانش و فن شهرسازی و معماری ایرانی اسلامی، پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی، سازمان نوسازی شهرداری تهران، دبیرخانه نشست ادواری کلان شهر تهران، سازمان نظام مهندسی ساختمان، نهاد برنامه‌ریزی توسعه شهری تهران، باشگاه سرمایه گذاران بافت فرسوده شهر تهران، تیم کنترل و ارزیابی خدمات مهندسی نوسازی بافت فرسوده، کمیته اجتماعی تسهیلگران دفاتر خدمات نوسازی بافت فرسوده، خانه شهرسازان ایران و مهندسین مشاور

-  ارائه شاخص‌های عمومی پیشنهادی به کمیته فنی شورای عالی معماری و شهرسازی ایران در تاریخ 25/12/1392

-   تدوین و ارائه ویرایش نهایی دستورالعمل شناسایی محدودههای هدف بازآفرینی شهری در تاریخ 26/1/1393

همچنین به منظور بررسی دقیق‌تر موضوع و اخذ نظرات صاحب نظران، دستورالعمل مذکور پیش از ارائه به کمیتۀ فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ 10/2/1393 در شورای استراتژیک شرکت (کمیتۀ تخصصی) با حضور مقام عالی وزارت و جناب آقای دکتر حناچی و نیز در همایشی مشترک با انجمن صنفی مهندسان مشاور شهرسازی و معماری مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

 برای مشاهده ی نشست های برگزار شده اینجا را کلیک کنید.