کارگروه الگوسازی

تاریخ انتشار : 1393/02/10 _ تعداد بازدید:1753

معرفی کارگروه الگوسازی 

به منظور دستیابی به وحدت رویه و تدوین راهکارهایی جهت ترویج الگوهای  بومی معماری وشهرسازی اسلامی _ایرانی در ساخت و سازهای درون بافتهای شهری در آذرماه سال 1392همزمان با کارگروه محرک توسعه.

تحت نظارت معاونت ساماندهی و توسعه نوسازی بافت های فرسوده شهری در دفتر نظارت بر تهیه طرح ها، آغاز به کار کرد. هدف از تشکیل کارگروه ایجاد ساختار نظام مند و پیوسته در داخل شرکت جهت هدایت و راهبری پژوهش های مرتبط با مبانی نظری ،  و طراحی و اجرای نمونه های مناسب  الگوسازی در جهت دستیابی به چشم انداز تعریف شده می باشد.

راهکارهای عملیاتی کارگروه:

1- باز تعریف مفاهیم و عناوین و چیستی  الگو سازی  در بافتهای هدف شهری.

2-  برنامه ریزی ،تبیین و تهیه شیوه نامه های مورد نیاز در ارتباط با پروژه های الگو.

3- شناسایی و معرفی بسترهای مناسب جهت طراحی و اجرای پروژه های الگو. در بافتهای هدف.

4- تعریف و راه اندازی کمیته  راهبری و هدایت.

برنامه های کلی کارگروه :

·  برگزاری جلسات هم اندیشی اعضاء داخلی کارگروه ها ی الگو سازی و محرک توسعه به  صورت یک هفته در میان و در روزهای دوشنبه ساعت 14.

·    برگزاری  سلسله جلسات با موضوع ارائه تجارب توسط پیشکسوتان.

·  برگزاری نشست های هم اندیشی با حضور پیشکسوتان.

·  جمع بندی اطلاعات اراضی و املاک متعلق به شرکت جهت تعریف پروژه های الگو (تکمیل) و بررسی آن ها (در دست اقدام).

·  مذاکره با نهادهای پشتیبان به منظور ضمانت رعایت ضوابط و اصول تدوین شده در کارگروه (سازمان نظام مهندسی و ...) با هماهنگی دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی (در حال انجام).

·  مذاکره با مشاورین ذی صلاح به منظور طراحی پروژه های پایلوت الگوسازی همچنین انجام مطالعات پیرامون الگوهای معماری بومی هر منطقه  و تدوین و ارائه الگوها و موتیف های معماری پیشنهادی. (در حال انجام)

 جهت مشاهده فرایند نمودار کارگروه اینجا را کلیک نمایید.

جهت مشاهده جدول  اقدمات انجام شده در کارگروه الگو سازی اینجا را کلیک نمایید.

جهت مشاهده جدول  اقدمات انجام شده در کارگروه الگو سازی اینجا را کلیک نمایید.

جهت مشاهده  جدول اقدمات انجام شده در کارگروه الگو سازی اینجا را کلیک نمایید.

جهت مشاهده  جلست برگزار شده در کارگروه الگو سازی اینجا را کلیک نمایید.