حمایت از پایان نامه ها

تاریخ انتشار : 1393/11/22 _ تعداد بازدید:8592

با توجه به اهمیت افزایش و استحکام رابطه با دانشگاه ها، دستیابی به دانش روز و تجارب نوین جهانی مرتبط با حوزه های هدف از طریق پژوهش های انجام شده توسط نیروهای جوان و همچنین در جهت ترویج سیاست ها و فعالیت های شرکت از طریق معرفی اقدامات و محصولات شرکت به جمع کثیری از محققان، تشویق نهادهای دانشگاهی به انجام پژوهش های مرتبط با حوزه های هدف شرکت انجام پذیرفته است.

بر این اساس، حمایت از پایان نامه های دانشجویی با هدف تشویق و ایجاد انگیزه در دانشجویان به پژوهش در بافت های هدف و حمایت از ایده های نو وخلاق و به منظور استفاده از توانمندی‌های علمی دانشگاه ها انجام گرفت. 

قابل توجه دانشجویان محترم

لطفاً سه نکته ی زیر را در ارسال پروپوزالها، رعایت فرمائید:

فقط پروپوزال هایی قابلیت بررسی در کمیته ی تخصصی حمایت از پایان نامه ها را خواهند داشت که از تأییدیه ی محل تحصیل برخوردار باشند.

لازم است به منظور برخورداری از حمایت شرکت مادر، صرفاً از طریق کارگزاران این شرکت، اعم از شرکتهای عمران و مسکن سازان استانها یا اداره ی بافت فرسوده ی شهری اقدام نمائید.

لازم به ذکر است که پایان نامه های دفاع شده، از حمایت شرکت مادر برخوردار نخواهند بود.

·          محورهای حمایت


سر فصل های حمایت از پایان نامه ها

 

      محورهای موضوعی و موضعی مورد توجه در عمران و بهسازی شهری

 

           لیست پایان نامه های مورد حمایت

·          فرم های درخواست


 فرم شماره ی 1

 

        فرم شماره ی 2

 

        فرم شماره ی 3