تاریخ انتشار : 1393/09/22 _ تعداد بازدید:2555

        شرکت عمران و بهسازی شهری ایران تخصصی ترین سازمانی است در کشور که مسئولیت بسیار سنگین بهبود و ارتقاء سطح کیفی و کمی زندگی مردم در محیط شهری با اهداف هویت بخشی به فضای شهری، حفظ ارزشهای معماری، شهرسازی و میراث های موجود در محدوده ی بافت های فرسوده ی شهری و همچنین بهسازی و نوسازی بافت های ناکارآمد و فاقد ارزش معماری و شهرسازی و همچنین حاشیه نشینی و توانمندسازی آنها را بر عهده دارد. این شرکت از بدو تأسیس در سطح کل کشور فعالیتهای بسیاری انجام داده ؛ از جمله شناسایی بیش از 76 هزار هکتار بافت فرسوده شهری ، اجرای پروژه های مختلف در زمینه ی عمران شهری به تناسب امکانات و منابع در اختیار و همزمان ترویج فرهنگ مشارکت مردمی در نوسازی و بهسازی  شهرها و بافت فرسوده و مستندسازی فعالیت های مختلف در سطح کلان از طریق چاپ و نشر کتب تخصصی و مرتبط و همچنین تولید محصولات فرهنگی .

·            کتاب های چاپ شده

·            کتاب های در دست چاپ

·            فروش

·      کتابچه ها