ارتباط با دانشگاه‌ها

تاریخ انتشار : 1393/02/10 _ تعداد بازدید:2047

 در راستای همکاری مشترک میان شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، دانشگاه ها و مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری، به منظور استفاده بهینه از پتانسیل های موجود و ظرفیت های علمی پژوهشی آنها، انعقاد تفاهم نامه فی ما بین شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و مراکز فوق در دستور کار قرارگرفته است.

تفاهم نامه های مبادله شده بین شرکت عمران وبهسازی شهری ایران ودانشگاه ها ومراکزعلمی-تحقیقاتی:

-         مرکز پژوهشی هنر،معماری وشهرسازی نظر

-         پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله

-         انجمن صنفی مهندسان مشاور معمارو شهرساز

-         موسسه مطالعات وتحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

-         دانشگاه علم وصنعت ایران

-         دانشگاه هنر شیراز

-         دانشگاه شهید بهشتی

-         دانشگاه بوعلی سینا

-         شرکت نوسازان شهرتهران

-         دانشگاه کردستان

-         پژوهشکده محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

-         تفاهم نامه سه جانبه اسکان پایا (استانداری آذربایجان شرقی-شهرداری تبریز-شرکت مادرتخصصی عمران وبهسازی شهری ایران)

-         استانداری همدان، معاونت شهرسازی ومعماری وشرکت عمران وبهسازی شهری ایران

-         سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور

-         نهاد کتابخانه های عمومی کشور

-         انجمن مددکاران اجتماعی ایران

-         انجمن ایرانی مطالعات زنان

-         سازمان بسیج سازندگی کشور

-         کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمائی انبوه سازان مسکن وساختمان