مجموعه های مسکونی

تاریخ انتشار : 1393/02/10 _ تعداد بازدید:4032

 

 

بخش قابل توجهی از عرصه‌های شهری را پهنه‌های محلات و واحدهای همسایگی تشکیل می‌دهد .بدین لحاظ نوسازی مسکن سهم قابل توجهی در برنامه‌های بهسازی و نوسازی شهری دارد.طراحی و اجرای مجموعه‌های مسکونی حاصل از تجمیع پلاک‌های ریزدانه و فرسوده درون بافت‌های شهری، فرصت مناسبی جهت ارتقای کیفیت سکو نت و ارائه نمونه‌های الگوی مناسب معماری در بافت‌های شهری می‌باشد.
پروژه‌های نوسازی مسکن در سه گروه تعریف و اجرا می‌شوند :
الف- نوسازی مسکن توسط مالکان (خود مالکی)
ب- نوسازی مجموعه‌های  مسکونی توسط انبوه‌سازان 
ج- نوسازی مسکن توسط دولت و شهرداری‌ها (الگوسازی، حمایتی و مشارکتی)
از این مجموعه‌ها می‌توان از انجام مجموعه‌های مسکونی آفتاب گرگان، پرچمدار همدان، ایلچی خانی یزد، آستانه شیراز، قائم ساری و همچنین خیام  ساری و تعداد بیشماری از این پروژه‌ها نام برد که به منظور الگوسازی دربافت‌های شهری می‌باشند.

 

برای مشاهده ی پروژه های انجام شده در حوزه ی "مجموعه های مسکونی" کلیک کنید.