مجموعه های چند عملکردی

تاریخ انتشار : 1393/02/10 _ تعداد بازدید:3617

 

مجموعه‌های چند عملکردی، بخش‌هایی از استخوان‌بندی شهر کهن هستند که نقش کلیدی در سرزندگی مراکز شهری ایفا می‌کنند و مشتمل بر عناصر شاخص فرهنگی و اقتصادی شهر می‌باشند .
این مجموعه‌ها در مقیاس شهر  به عنوان محرک برنامه‌های باز افرینی شهری مورد برنامه‌ریزی –طراحی و اجرا قرار می‌گیرند. بازخوانی فضاهای شهری کهن - بازپیرایی مجموعه‌های فرهنگی، تاریخی و بازسازی میادین - مجموعه‌های فرهنگی، تجاری، خدماتی و فضاهای شهری سه گونه عمده تجارب صورت پذیرفته‌اند. از این نمونه می‌توان مجموعه میدان عتیق، مجموعه کریمخانی شیراز، مجموعه مسجد کبود تبریز، مجموعه شهید بهشتی (میدان فرش تبریز)، مجموعه چایکنار تبریز، مجموعه میدان امام خمینی ارومیه، مجموعه صاحب‌الامر تبریز، مجموعه شیخ صفی اردبیل، مدرسه خان شیراز، مجموعه سردار قزوین، مجموعه چهل اختران قم، مجموعه میدان امیر چخماق، مجموعه امامزاده بی‌بی دختران، مجموعه سبزه میدان زنجان و مجموعه میدان فلسطین زاهدان و ... را نام برد.

 

برای مشاهده ی پروژه های انجام شده در حوزه ی "مجموعه های چند عملکردی" کلیک کنید.