پروژه های بهره برداری مجدد

تاریخ انتشار : 1393/02/10 _ تعداد بازدید:3576

به منظور حفظ و صیانت ازارزش‌های تاریخی فرهنگی و همچنین فضایی کالبدی ساختمان‌ها و نیز استفاده  مجدد از این میراث ارزشمند به عنوان ظرفیت و فرصتی برای تامین برخی از کاربری‌های و عملکرد‌های مورد نیاز بافت، برنامه ریزی لازم برای تملک، مرمت و احیا عملکردی مجموعه‌های تاریخی همجوار یا واقع در محدوده‌های هدف، انجام می‌گیرد تا بدین وسیله الگویی قابل تصمیم  توسط بخش خصوصی به دستگاه‌ها و متقاضیان بهره‌برداری ازاین آثار ارائه گردد.
نمونه‌های از این اماکن را می‌توان به شرح ذیل عنوان نمود طرح مرمت خانه‌های وکیل الدوله، سادات، بدیع الصنایع، حبیب آبادی  در اصفهان و همچنین طرح مرمت حمام قاضی در اصفهان‌، طرح مرمت منزل مرحوم توفیقی زنجان، خانه جلیلیان کرمانشاه، خانه فاضلی ساری، خانه موید علایی، اقبال، هوشمند، اولیاء، علومی، رشتیان در یزد و مرمت عمارت باغ مرشد، خانه شکوهی، خانه فرجامی، خانه دهستانی و خانه ملک ثابت در شهر یزد .

 

برای مشاهده ی پروژه های انجام شده در حوزه ی"پروژه های بهره برداری مجدد" کلیک کنید.