کارگروه آموزش

تاریخ انتشار : 1393/10/16 _ تعداد بازدید:2956

  

    درباره کارگروه

 

اهداف

بررسی و آسیب شناسی تجارب پیشین آموزش شرکت مادر

تدقیق جایگاه محوری آموزش در بهترسازی محدوده‏ ها و محلات هدف برنامه‏ های بازآفرینی شهری

هم اندیشی پیرامون جهت دهی و تکمیل طرح جامع آموزش دخیلان در امر بازآفرینی شهری

تدقیق زمینه‏ های موجود شرکت مادر برای بهره‏ گیری در تدوین طرح جامع آموزش

 

   اعضا

راهبر جلسه: دکتر پرویز پیران

دبیر جلسه: مهندس مهرناز عطاران

اعضای ثابت:

-                 مهندس علیرضا ابلقی

-                 مهندس فرهاد قلی‏زاده

-                 مهندس حمیدرضا سپهری

-                 مهندس نریمان مصطفایی

-                 دکتر منا عرفانیان

-                 زهرا اسکندری

-                 مهندس کاوه علی اکبری

    اخبار

o        خلاصه ی جلسه ی اول آموزش – 10 تیر 93 

o        خلاصه ی جلسه ی دوم آموزش – 25 تیر 93

o        خلاصه ی جلسه ی سوم آموزش - 14 مرداد 93

o        خلاصه ی جلسه ی چهارم آموزش – 22 مهر 93