دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی

تاریخ انتشار : 1393/02/10 _ تعداد بازدید:2592

شرح وظایف 

1-   مدیریت مطالعات کاربردی و توسعه‌ای در حوزه بازآفرینی پایدار شهری و مرتبط با وظایف شرکت در قالب طرح‌های پژوهشی،  مستندسازی و ارزیابی اقدامات، تغییرات و تحولات در این حوزه.

2-   مدیریت،  برنامه‌ریزی و نظارت بر  امور بستر سازی در امور آموزشی در  حوزه ی نهادهای مدیریت محلی، ساکنان و تشکل‌های مردمی و حرفه‌مندان.

3-   مدیریت و برنامه‌ریزی امور بستر سازی در  ارتباط با دانشگاه‌ها شامل تسهیلات حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی و همکاری مشترک در قالب انعقاد تفاهم‌نامه‌ همکاری و با هدف زمینه‌سازی در جهت اهداف بازآفرینی پایدار

4-   مدیریت و برنامه‌ریزی امور ترویجی شامل برگزاری نشست‌های تخصصی، همایش‌ها و نمایشگاه‌ها در سطح ملی و محلی و مدیریت و برنامه‌ریزی در امور انتشارات شامل ترجمه و تالیف، نشریه هفت‌شهر و سایرتولیدات ترویجی.

5-   راه‌اندازی، دبیری و راهبری کمیته‌ها و کارگروههای تخصصی ویژه، مرتبط با اهداف شرکت در حوزه‌ی بازآفرینی شهری پایدار و در ارتباط با وظایف حوزه مطالعاتی و پژوهشی.

6-   ایجاد بانک اطلاعاتی و آماری از کلیه سوابق مطالعاتی و ترویجی شرکت در حوزه بازآفرینی پایدار شهری.

7-   مدیریت و هدایت امور استانی در زمینه تحقق برنامکه‌های کلان و سالانه بازآفرینی پایدار شهری در حوزه‌ی مطالعات کاربردی و امور ترویجی.

8-   تهیه وانتقال خط مشی‌های ترویجی به واحدهای کارگزار استانی در جهت تحقق برنامه جامع بازآفرینی پایدار در سطح کشور.

9-   مدیریت و برنامه‌ریزی برای گردآوری تجارب دیگر سازمان‌ها و نهادهای داخلی و خارجی در حوزه بازآفرینی پایدار.

10-  گسترش همکاری‌های بین المللی در قالب دبیری کارگروه  منطقه‌ای مناطق نابسامان شهری آسیا واقیانوسیه، برقراری ارتباط با دانشگاه‌ها، نهادهای و موسسات عالی آموزشی بین المللی.

11- ارائه‌ی ایده‌ها و راهبردها در جهت تحقق برنامه بازآفرینی پایدار و در حوزه‌ی مطالعات کاربردی و امور  ترویجی.

12- ترویج و بسط اندیشه‌ی بازآفرینی پایدار شهری در حوزه ستادی.

13- مدیریت و برنامه‌ریزی راه‌اندازی و نظارت بر عملکرد تالار گفتمان شهر پایدار.

14- مدیریت و برنامه‌ریزی راه‌اندازی سامانه مدیریت ارتباط شهروندی در حوزه عمران و بهسازی شهری ایران.

15- مدیریت راه‌اندازی و بروزرسانی منابع مطالعاتی در قالب کتابخانه، سایت شرکت و آرشیو دفتر مطالعات کاربردی.

16- اتخاذ اقدامات ترویجی لازم درجهت برقراری تعامل فعال و مطلوب تر با ساکنان و مالکان بافت‌های هدف، رسانه‌های گروهی بمنظور ترغیب مردم ببه مشارکت در برنامه بازآفرینی پایدار شهری.