تاریخ انتشار : 1393/10/16 _ تعداد بازدید:1977

دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

شرح وظایف 

1-    تهیه، تدوین و برنامه ریزی طرح های فناوری اطلاعات و نظارت بر اجرای آنها.

2-  هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه ها و طرحهای توسعه خدمات فناوری اطلاعات نظیر دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، بهداشت الکترونیک و آموزش الکترونیک با همکاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی ذیربط با توجه به سیاست های کلان کشور.

3-    ارائه ی راهکارهای جهت تامین امنیت داده ها و اطلاعات و حفاظت از اطلاعات.

4-  مطالعه، تهیه و تدوین راهبردها، سیاست ها و برنامه‎های بلندمدت، میان مدت، کوتاه مدت و اهداف کمی وکیفی فناوری اطلاعات در راستای سیاست های كلان كشور.

5-    هماهنگی و اقدام در جهت تهیه بانك اطلاعاتی بافتهای فرسوده كشور.

6-    تدوین و تبیین خط مشی های لازم جهت استفاده از امكانات سخت افزاری، نرم افزاری و مخابراتی.

7-    ایجاد ومدیریت شبكه های اطلاعاتی درچارچوب اهداف دفتر ونظارت برحسن فعالیت آن‎ها.

8-  تدوین برنامه های آموزشی درجهت ترفیع و ارتقای دانش فناوری اطلاعات برای مدیران، كاركنان وكارشناسان فناوری اطلاعات با همكاری اداره کل منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه.

9-  مطالعه و بررسی زمینه‎های فناوری سخت افزاری و نرم افزاری و نوآوری و طرح های جدید به منظور ارتقای سطح كارآیی واحدهای شرکت.

10- برنامه ریزی به منظور پشتیبانی ، نگهداری و استفاده بهینه از امكانات ، تامین و تجهیز لوازم و وسایل نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز.

11-  پیاده سازی و نصب و راه اندازی سیستم های كاربردی محدود و نیمه گسترده.

12- برنامه ریزی و تمهیدات لازم بمنظور ایجاد پایگاه داده‎های جغرافیایی(GIS) در سطح کشور.

13- تهیه و تدوین استانداردها ودستور العمل های اجرایی بمنظور بهره برداری كاربردی از نرم افزارها و تجهیزات رایانه ای.

14-  تهیه و ساماندهی و بروز رسانی سیستم های اتوماسیون اداری ، اطلاع رسانی و سایر نرم افزارهای عمومی و اختصاصی.

15- ساماندهی و طبقه‎بندی بسترهای نرم‎افزاری و سخت‎افزاری و هدایت یكپارچه در زمینه فن‎آوری اطلاعات.

16- اخذ بموقع آمار واطلاعات از واحدهای مختلف شركت جهت تنظیم و تهیه گزارشهای دوره‎ای بر اساس آمار واصله در جهت توسعه مدیریت دانش.

17- ایجاد داشبرد مدیریتی برای مدیران شرکت به منظور دسترسی به كارنامه اطلاعاتی دوره ای شركت و بولتن آماری وگزارشهای مربوط به پیشرفت طرحها وفعالیتهای مربوطه.

18- تهیه نرم‎افزارهای گوناگون و ارائه به سایر واحدها جهت كمك به عملکرد آنها در راستای اهداف شرکت

19- ارائه خدمات لازم در جهت افزایش كیفیت استفاده از سیستمهای سخت افزاری ونرم افزاری در شركت

20- تامین، تخصیص و نصب وراه اندازی تجهیزات سخت افزاری ونرم افزاری در واحدهای مختلف شرکت.

21- برنامه ریزی و استقرار طرحهای تکنولوژی فناوری اطلاعات(ICT) در شركت.

22- نظارت برخریدویا تولیدبانكهای اطلاعاتی مورد نیاز.