فرم های پیگیری تحقق برنامه اجرایی سال 1393 شرکت

تاریخ انتشار : 1393/09/22 _ تعداد بازدید:2806


 

برای ارسال آخرین وضعیت تحقق ردیف های برنامه اجرایی بازآفرینی پایدار محدوده ها و محله های هدف استان ، فرم هایتحقق برنامه اجرایی را از لینک زیر دانلود کنید.

فرم های تحقق برنامه اجرایی سال 1393

 

دستورالعمل نحوه اجرای برنامه اجرایی 93

دستورالعمل تدوین برنامه اجرایی 93

 

نظرات کاربران

نظر شما