سامانه ماده 4

تاریخ انتشار : 1394/03/25 _ تعداد بازدید:11976

دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 4 قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت ­های فرسوده و ناکارآمد شهری توسط وزارت راه و شهرسازی (شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران) در خصوص تشخیص صلاحیت توسط توسعه­ گران و برنامه­ های بازآفرینی شهری ابلاغ گردید.

آیین نامه داخلی نحوه هدایت و راهبری کمیته های استانی ماده 4 قانون و سامانه مربوط به آن از تاریخ 27 خرداد 94 در سایت اینترنتی شرکت  فعال و آماده ثبت نام می باشد .

  کلیک کنید اینجا برای مشاهده سامانه  .