مهدی عبوری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در ادامه سفرهای استانی خود به مناطق حاشیه نشین کشور به کهگیلویه و بویراحمد رفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بعد از ظهر چهارشنبه وارد فرودگاه یاسوج شد و مورد استقبال معاون عمرانی استاندار، مدیرکل راه و شهرسازی  کهگیلویه و بویراحمد، شهردار یاسوج و جمعی دیگر از مدیران استانی و شهرستانی قرار گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه به بازدید از مناطق حاشیه نشین و بافت های فرسوده یاسوج و سی سخت پرداخت.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در حاشیه بازدیدهای خود طی گفت و گویی کوتاه اظهار داشت: خدمات ارزشمندی در زمینه بهسازی بافت‌های فرسوده و ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی در شهر یاسوج ارائه شده و توسعه خدمات به این مناطق ضروری است.

مهدی عبوری ایجاد سکونتگاه‌های غیر رسمی و حاشیه نشینی را از چالش‌های مدیریت شهر یاسوج دانست و افزود: بازسازی بافت‌های فرسوده در شهر‌های دوگنبدان و یاسوج از جمله اقدامات انجام شده در قالب اجرای طرح ملی باز آفرینی شهری است.