رودخانه‌ها و سایر مظاهر آب، نقش ویژه‌ای در شکل‌گیری و توسعه اجتماعی و اقتصادی شهرها ایفا می‌کردند. حیات این ساختارهای طبیعی پیرامونیشان به شدت تحت تاثیر روندهای توسعه شهرها قرار دارند.

 

 

رودخانه‌ها و سایر مظاهر آب، نقش ویژه‌ای در شکل‌گیری و توسعه اجتماعی و اقتصادی شهرها ایفا می‌کردند. حیات این ساختارهای طبیعی و فضاهای پیرامونیشان به شدت تحت تاثیر روندهای  توسعه و گسترش شهرها قرار دارند.

خانم مهندس خبیری، کارشناس حوزه مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در دومین نشست از سلسله نشست‌های موضوعی با محور"ارتقای قابلیت زیست‌پذیری شهرها و کیفیت زندگی شهروندان با اجرای سیاست بازآفرینی شهری" با عنوان "مروری بر تجارب بهسازی و ارتقای فضای باز شهری و محله ای و توسعه قلمروی عمومی" اظهار داشت: رودخانه‌های درون شهری دارای پتانسیل‌های بسیاری از منظر زیست محیطی، اقتصادی و هویت اجتماعی هستند که نه تنها در مقیاس شهر بلکه در مقیاس‌های سرزمینی و منقطه‌ای می‌توانند ارزش‌آفرین باشند. که امروزه توجه به آن‌ها بیش از پیش مورد نیاز است.

مهندس خبیری با اشاره به این‌که رودخانه‌های شهری و فضاهای رودکناری از طرف مدیریت شهری سالیان سال بود که به فراموشی سپرده شده بود،گفت: مدیران شهری در این‌باره غلفت کرده بودند و این امر موجب به فراموشی سپرده شدن این بسترهای طبیعی و نادیده گرفته شدن نقش و جایگاه این عناصر در ساختار فضایی و سازمان اجتماعی شهرها شده بود.  پوشاندن مسیر رودخانه‌ها و حذف هرگونه ارتباط فیزیکی و بصری شهروندان با رودخانه‌ها و فضاهای رودکناری یکی از نمونه‌های بارز در خصوص این غفلت، بوده است!

وی ادامه داد: خوشبختانه در سال‌های اخیر رویکرد نوینی در احیای این بسترهای طبیعی و توجه به رودکناره‌ها در سطح شهرها به منظور ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در شهرهای مختلف کشور شکل گرفته است.

 

خبیری با بیان این‌که شرکت عمران و بهسازی شهری ایران طی سه سال گذشته با راه اندازی رویداد جستار کیفیت در تجربه‌های بازآفرینی شهری، به دنبال شناسایی و ترویج ایده‌های نوین در بازآفرینی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان بوده است. و از سال گذشته  شناسایی فضاهای رودکناری در شهرهای کشور که بهسازی و احیاء شده اند را در دستور کار قرار داده است. بر این اساس بانک اطلاعاتی جامعی از این اقدامات در فضاهای آب‌کناری به طور عام و رودکناره‌ها به طور خاص تهیه شده است.

خبیری سپس اهم اقدامات را در سه مورد از نمونه‌های متاخر از ساماندهی و احیای رودکناره‌ها در کشور که با هدف ارتقای کیفیت زندگی انجام شده‌اند، معرفی نمود.

ساماندهی و احیای صوفی چای(مراغه)، ساماندهی و احیای رودکناره تجن(ساری) و ساماندهی و احیای رودکناره بالیخلو(اردبیل) فارغ از نقدهای وارد، تجاربی هستند که حاکی از تغییر نگرش مدیریت شهری در توجه مجدد به این عرصه‌های طبیعی است.

وی همچنین اضافه‌کرد: این اقدامات موجب شده که آلودگی‌های زیست محیطی رودخانه‌ها کاهش یابد و همچنین منظر طبیعی رودخانه‌ها تقویت شود. این تجارب که عمدتاً با هدف بهبود شرایط زیست محیطی و ایجاد فضاهای عمومی در پیرامون این عرصه‌های طبیعی، انجام شده‌اند، فارغ از نقدهای وارد، بستر مناسبی را برای توسعه فعالیت‌های گردشگری، تعاملات اجتماعی، برگزاری  رویدادهای فرهنگی، تفریحی و ورزشی فراهم آورده‌ و منجر به بازگشت هویت به شهر و  ارتقای تعلق شهروندان نیز شده‌اند.

خبیری در پایان با اشاره به اقداماتی که در کشور در حوزه رودکنارها انجام شده است،گفت: تمامی این اقدامات برای بررسی، نقد و بهره‌برداری در کشور، در سال گذشته و در قالب برنامه جستار کیفیت در تجربه های بازآفرینی شهری مستندسازی شده است. وی افزود اطلاعات تفصیلی‌تر از برخی اقدامات ویژه در فضاهای رودکناری در قالب کتاب «درس‌آموزه‌هایی از فضاهای شهری: رودکناره‌ها» تدوین شده است، که توسط انتشارات شرکت  مادر در دست انتشار است.

 

 

 

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید