شصت و یکمین نشست با موضوع "هم‌اندیشی پیرامون موضوع بازخوانی تجارب تهیه طرح‌های راهبردی توسعه شهر (CDS) در شهرهای قزوین، بندرانزلی و شاهرود" برگزار می‌گردد.

شصت و یکمین نشست از سلسله نشست­‌های تخصصی شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران‌ برگزار می‌گردد.

این نشست در خصوص "هم‌اندیشی پیرامون موضوع بازخوانی تجارب تهیه طرح‌های راهبردی توسعه شهر (CDS) در شهرهای قزوین، بندرانزلی و شاهرود" در روز دوشنبه مورخ 21 دی‌ماه 1394 از ساعت 14 با حضورآقایان مهندس هاشمی، دکتر زبردست، دکتر براتی، مهندس پطرسیان، مهندس فریورصدری، دکتر ماجدی، دکتر رئیس‌دانا و مهندس نصیری لاکه در محل سالن اجتماعات شرکت مادر تشکیل می­‌گردد.