اولین نشست از دفتر نهم سلسله نشست‌های موضوعی شرکت مادر با موضوع "رونمایی از ویژه‌نامه نشریه هفت شهر با عنوان حق مشخص به شهر مشخص" برگزارشد.

اولین نشست از دفتر نهم سلسله نشست‌های موضوعی شرکت مادر با محور "حق مشخص به شهر مشخص" و موضوع "رونمایی از ویژه‌نامه نشریه هفت شهر با عنوان حق مشخص به شهر مشخص" در روز دوشنبه مورخ 14 تیرماه 1395 از ساعت 14 با حضور آقایان دکتر پیران(دبیرعلمی و سردبیر ویژه‌نامه) و دکتر داورپناه در محل سالن اجتماعات شرکت مادر تشکیل شد.

در ابتدای نشست آقای دکتر ایزدی، ضمن خوش‌آمدگویی خدمت شرکت‌کنندگان، حضور اساتیدی همچون دکتر پیران را در حوزه نظر و تشخیص مسیر درست سیاستگذاری و برنامه‌ریزی جهت عملیاتی کردن آنها در چارچوب برنامه‌ها و اقدامات وزارت راه و شهرسازی، مایه افتخار و خرسندی دولت جاری دانست.

سپس آقای دکتر پیران سخنرانی خود با بیتی از حسنک وزیر، آغاز کرد:

آمده ایم تا به روز رفتن برسیم......شیون ندارد مردن مسئله نیست....... چگونه زیستن مسئله است

ایشان با اشاره به آثار له‌فور و بحث حق ناموجود و شهر ناموجود در سخنان وی، موضوع حق مشخص به شهر مشخص را مطرح کرد.

پیران در ادامه اذعان داشت عنوان کتاب the right to the city  با دو حرف مجزاساز همراه شده است که پیش از حق و پیش از شهر آمده است. با مرور دقیق اندیشه و بحث له‌فور روشن می‌شود که استفاده از دو حرف مشخص و مجزاساز یاد شده اتفاقی و تفننی نبوده بلکه کاملاً آگاهانه و بامعناست.

وی تأکید کرد شهروندی گرچه خیلی مهم است اما تا زمانیکه نظام سرمایه‌داری وجود دارد و نقد ساختاری نشود، تحقق کامل حق شهروندی غیرممکن است.

ایشان تصریح کرد انقلاب شهری می‌تواند ما را نزدیک به پدید آمدن حق‌هایی همچون حق تعلق، حق مالکیت و حق تصاحب شهر توسط شهروندان کند و اینجاست که انسان‌گرایی نهفته در آثار له‌فور خودش را نشان می‌دهد این حق مشخص به شهر مشخص، اجازه می‌دهد تا توانمندی‌‌های نهفته در درون انسان‌ها بروز پیدا کنند و خلاقیت را در عرصه‌های مختلف تجربه کنند و خلاق شوند.

در زمان‌های گذشته وقتی استادکاران کاشی کار، مسجد امام اصفهان را می‌ساختند گاهاً زمان کار گریه می‌کردند و این یعنی تولیدی که جنبه‌های انسانی در آن نهفته بوده است و همواره اثر هنری در آن مندرج و مستتر است.

پس از آن دکتر داورپناه با اشاره به دو بخشی بودن حق به شهر(حق و شهر) اذعان داشت له‌فور آنقدر شهر معاصر و شهرنشینی معاصر را سخت و بی‌رحم می‌دیده که به دنبال مدینه فاضله بوده است به نحوی که در آن عدالت برقرار است.

ایشان با بیان این سؤال حضار را به مشارکت طلبید: در برنامه‌ریزی شهری تا چه حد باید به دنبال آرمان‌گرایی باشیم و خود را با دیدگاه له‌فوری و بدور از شعارهای سیاسی به برنامه عملیاتی و کاربردی نزدیک کنیم؟

دکتر پیران ضمن سپاس از تمامی عوامل و تهیه‌کنندگان این شماره از نشریه هفت‌شهر، از نویسندگان این شماره درخواست کرد چکیده‌ای از مطالب خود را ارائه نمایند.

پس از ارائه نویسندگان و پرسش و پاسخ حضار، جلسه پایان یافت.

دست در دست هم دهیم به مهر .....میهن خویش را کنیم آباد

  

 

 

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید