نشست دوم از دفتر نهم با موضوع "باهمستان: تلاشی برای تعریف نقش کنشگری شهرسازی برای پیگیری حق بر شهر در تهران" برگزار می‌شود.

نشست دوم از دفتر نهم سلسله نشست‌های موضوعی شرکت مادر با محور "حق مشخص به شهر مشخص و موضوع "باهمستان: تلاشی برای تعریف نقش کنشگری شهرسازی برای پیگیری حق بر شهر در تهران" در روز دوشنبه مورخ28 تیرماه 1395 از ساعت14  با سخنرانی آقای دکتر طیبی و حضور آقایان دکتر صرافی(عضو پنل) و دکتر پیران(دبیرعلمی) در محل سالن اجتماعات شرکت مادر تشکیل می­‌گردد.

حضور علاقمندان در این نشست آزاد می باشد.