برگزاری جلسه هم اندیشی با اساتید و متخصصان اقتصادی پیرامون برنامه راهبردی بهسازی و هدایت موزون توسعه پیرامون حرم مطهر رضوی

 

 

 

برگزاری جلسه هم اندیشی با اساتید و متخصصان اقتصادی  پیرامون برنامه راهبردی بهسازی و هدایت موزون توسعه پیرامون حرم مطهر رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران ،  پیرو مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی اایران ، طرح تجدید نظر نوسازی پیرامون حرم مطهر رضوی در دستور کار شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران قرار گرفته است .

با توجه به اهمیت ابعاد اقتصادی این طرح ، نتایج حاصل از تحلیل و آسیب شناسی اقدامات گذشته و همچنین برنامه های پیشنهادی در نشست هم اندیشی با متخصصین و مدیران با سابقه و مجرب در این عرصه در رور دوشنبه مورخ 8 /6/ 95 برگزار گردید .

در این نشست پس از ارائه مباحث توسط آقای دکتر درکوش از مهندسان مشاور مهرازان پرسش هایی توسط اعضا حاضر مطرح و پاسخ مباحث مطرح و مورد تبادل نظر قرار گرفت .